.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 370/2561
รมว.ศธ.เข้าหารือกับประธาน
Tata Trusts


วันนี้ (5 ตุลาคม 2561) ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย, นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าหารือกับนายราทัน นาวัล ทาทา (Mr. Ratan N. Tata) ประธานทาทา ทรัสต์ (Tata Trusts) ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่พาธุรกิจอินเดียให้เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลก เป็นผู้ที่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้บริหารกองทุนการกุศลหลายองค์กร รวมทั้งช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาด้วย

รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณนายราทันฯ ที่ได้มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในโอกาสที่มาเยือนอินเดียในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันที่สำคัญ คือ โครงการประชารัฐ โดยผนึกกำลังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษา โดยมีการดำเนินโครงการโรงเรียนสานพลังประชารัฐ (Public and Private Partnerships School) รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีศักยภาพสูงเข้ามาเปิดสอนในไทย ในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคเอกชนและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

รมว.ศึกษาธิการ จึงทราบมุมมองจากประธานทาทา ทรัสต์ เกี่ยวกับบทบาทการสนับสนุนการศึกษา พร้อมทั้งขอทราบมุมมองด้านการพัฒนาการศึกษาในมิติต่าง ๆ ด้วย

นายราทัน ทาทา กล่าวว่า นโยบายประชารัฐที่ไทยกำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม เพราะเป็นการระดมคนจากภาคเอกชนและประชาสังคมเข้ามาช่วยเหลือการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง ปัจจุบันบริษัททาทายังคงสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบเดิม ๆ คือ การให้ทุน การฝึกอบรมทักษะให้แก่พนักงานของบริษัท การสนับสนุนให้เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้าเรียนให้มากที่สุด เพราะการศึกษาอย่างมีคุณภาพของอินเดียยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร โดยดูจากการประเมินผล PISA พบว่าอินเดียเป็นประเทศที่อยู่รั้งอันดับท้าย ๆ ดังนั้น จึงยังมีสิ่งท้าทายที่ต้องดำเนินการอีกมาก

สำหรับแนวโน้มในอนาคตของทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ ก็ยังคงเป็นเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและอาชีพที่เป็นที่นิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางการแพทย์ (Medicine Health Care) เช่น หมอ พยาบาล ฯลฯ เนื่องจากยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต

นายราทัน กล่าวด้วยว่า การดำเนินการต่าง ๆ จะประสบความสำเร็จ ต้องเปิดโอกาสให้คนเก่งเข้ามาทำงาน การศึกษาก็เช่นกันต้องให้คนเก่งเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อผลักดันให้สำเร็จตามเป้าหมาย (Open up Education is like open up economy) ทั้งนี้ ในอนาคตหากไทยและอินเดียจะร่วมมือดำเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษา ทาทาทรัสต์ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

อนึ่ง ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน รมว.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน “American School of Bombay” ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงของมุมไบและเปิดหลายสาขา เป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นหลายด้าน อาทิ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่มากเกินไป (21คน/ห้อง) เน้นให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และช่วยเหลือตัวเองได้ เด็กนักเรียนส่งงานออนไลน์โดยฝากไว้ในระบบ Google Cloud โดยโรงเรียนจัดเตรียม notebook ให้สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-3 ส่วนนักเรียน ป.4 ขึ้นไป ต้องเตรียม notebook มาเอง ที่สำคัญผู้ปกครองมีส่วนร่วมต่อการจัดการเรียนการสอน


Written by คณะทำงานฯ
Photo Credit คณะทำงานฯ
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  367 ปาฐกถาการประชุม ASIAN Summit ที่อินเดีย
  338 เลขานุการ รมว.ศธ.หารือกับผู้แทนกระทรวงศึกษาฯ เวียดนาม
  297 World Bank เสนอผลวิจัยต่อ ศธ.
  273 ระชุมเตรียมการคณะทำงานร่วมไทย-โมร็อกโก
  259 หารือกับ รมช.การค้าฯ ออสเตรเลีย
  239 เยาวชน APYE เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย
  228 ความร่วมมือไทย-โมร็อกโก
  226 หารือ ผช.ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
  209 ปาฐกถา Education in THAILAND
  144 เยี่ยมชม Sendai KOSEN College ญี่ปุ่น
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ