.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 367/2561
รมว.ศธ. ปาฐกถาในการประชุม
Asian Summit on Education & Skills (ASES) ที่อินเดีย


วันนี้ (3 ตุลาคม 2561) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุม Asian Summit on Education & Skills (ASES) ในหัวข้อ "Learning for tomorrow’s world, leading exponential development, Action today for knowledge, skills, attitudes and values education" ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งรัฐมนตรี นักวิชาการ ตลอดจนผู้บริหารภาครัฐและเอกชนจาก 30 ประเทศกว่า 400 คน เข้าร่วมประชุม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญเรื่องหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการในเวลานี้ คือ "โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองพัฒนาครู)" ซึ่งที่ผ่านมาการอบรมพัฒนาครูผู้สอนทั่วประเทศ ส่วนกลางจะเป็นผู้จัดอบรม ปัญหาที่พบคือหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของครูทุกกลุ่ม ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง หรือจัดในหลักสูตรเดิม ๆ ผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มเดิม หรือจัดเฉพาะในจังหวัดใหญ่ ฯลฯ กระทรวงศึกษาธิการจึงปฏิรูปการพัฒนาครูใหม่ ภายใต้โครงการดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้ครูได้เลือกช็อปปิ้งด้วยระบบออนไลน์ในหลักสูตรการอบรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและหน่วยจัดจาก "สถาบันคุรุพัฒนา"

สำหรับหลักสูตรการอบรมพัฒนาครู เกิดขึ้นภายใต้กรอบการพัฒนาหลัก 15 ข้อ มุ่งตอบโจทย์ในเรื่องทักษะและสมรรถนะของครูที่พึงมีในศตวรรษที่ 21 และนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 โดยครูจะได้รับคูปองคนละ 10,000 บาท/ปี เพื่อตัดสินใจเลือกหลักสูตรอบรมด้วยตนเองผ่านแผนพัฒนาตนเองและการอนุมัติของผู้อำนวยการโรงเรียน โดยการเลือกหลักสูตรผ่านระบบ Training OBEC ซึ่งรับมาจากสถาบันคุรุพัฒนา ทำให้ตรงกับความต้องการของครูแต่ละคนและแต่ละสถานศึกษามากขึ้น

จากผลการดำเนินการโครงการที่ผ่านมา มีครูเข้ารับการอบรมแล้วกว่า 3.5 แสนคน มีหลักสูตรหลากหลายให้เลือกกว่า 1,200 หลักสูตร จาก 278 สถาบัน และผลที่สำคัญคือ ช่วยลดงบประมาณในการพัฒนาครูจากเดิมปีละประมาณ 9,000 ล้านบาท เหลือเพียงปีละ 2,000 ล้านบาทเท่านั้น

สำหรับแนวทางดำเนินการต่อไป กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งยกระดับมาตรฐานของหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้น และเตรียมขยายแผนการอบรมไปยังครูอาชีวศึกษาและครู กศน. รวมทั้งการอบรมระบบออนไลน์  พร้อมทั้งจะเชิญหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงมาร่วมเป็นผู้จัดหลักสูตรอบรมให้มากขึ้นด้วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวย้ำด้วยว่า เมื่อครูได้รับความรู้และทักษะจากการอบรมพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ ไปแล้ว จะต้องนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนด้วย และยืนยันว่า "ครู" ยังคงมีความสำคัญในการเรียนการสอน  แม้ว่าระบบดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในปัจจุบันมากขึ้นก็ตาม


Written by คณะทำงานฯ
Photo Credit คณะทำงานฯ
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  338 เลขานุการ รมว.ศธ.หารือกับผู้แทนกระทรวงศึกษาฯ เวียดนาม
  297 World Bank เสนอผลวิจัยต่อ ศธ.
  273 ระชุมเตรียมการคณะทำงานร่วมไทย-โมร็อกโก
  259 หารือกับ รมช.การค้าฯ ออสเตรเลีย
  239 เยาวชน APYE เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย
  228 ความร่วมมือไทย-โมร็อกโก
  226 หารือ ผช.ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
  209 ปาฐกถา Education in THAILAND
  144 เยี่ยมชม Sendai KOSEN College ญี่ปุ่น
  142 หารือจัดตั้ง KOSEN ประเทศไทย ณ Tokyo KOSEN College ญี่ปุ่น
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ