.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 273/2561
ศธ.เตรียมการประชุมคณะทำงานร่วมไทย-โมร็อกโก ครั้งที่ 1


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วม (Joint Working Group: JWG) ด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก ครั้งที่ 1 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพก่อนในช่วงเดือน พ.ย.นี้

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วม (Joint Working Group: JWG) ด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก ครั้งที่ 1 โดยมีผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเข้าร่วมประชุม อาทิ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. รวมทั้งผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ การฝึกอบรมวิชาชีพ การอุดมศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โมร็อกโก ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยไทย-โมร็อกโก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยในบันทึกความเข้าใจฯ ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วม (Joint Working Group: JWG) ด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตามและทบทวนการทำงานร่วมกัน

ซึ่งกำหนดให้จัดประชุมคณะทำงานร่วมฯ 2 ปีต่อครั้ง โดยไทยและโมร็อกโกสลับกันเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งที่ 1 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีองค์ประกอบคณะทำงานร่วมฝ่ายไทย จำนวน 12 คน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และได้มีหนังสือเรียนเชิญฝ่ายโมร็อกโกเข้าร่วมประชุมผ่านกระทรวงการต่างประเทศแล้ว

สำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ดังกล่าว จะมีการนำเสนอนโยบายและภาพรวมการศึกษาไทยโดยผู้แทน สกอ. พร้อมทั้งหารือการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ทุนการศึกษา, การแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาต่อที่ Football School ของโมร็อกโก รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักเรียนในระดับอาชีวศึกษา, การศึกษาทางไกล, การส่งอิหม่ามเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมอิหม่าม เป็นต้น

สำหรับทุนการศึกษาที่โมร็อกโกมอบให้นักเรียนนักศึกษาไทย จำนวน 15 ทุนต่อปีนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้ว โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้ได้รับทุนนำความรู้และประสบการณ์กลับมาใช้ประโยชน์กับการพัฒนาประเทศไทยในด้านต่าง ๆ จึงขอให้ สกอ. พิจารณาความเชื่อมโยงหลักสูตรในสาขาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศ เมื่อจบการศึกษาแล้วมีงานทำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการคัดเลือกและการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนไทยในรุ่นต่อ ๆ ไปด้วยWritten by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  259 หารือกับ รมช.การค้าฯ ออสเตรเลีย
  239 เยาวชน APYE เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย
  228 ความร่วมมือไทย-โมร็อกโก
  226 หารือ ผช.ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
  209 ปาฐกถา Education in THAILAND
  144 เยี่ยมชม Sendai KOSEN College ญี่ปุ่น
  142 หารือจัดตั้ง KOSEN ประเทศไทย ณ Tokyo KOSEN College ญี่ปุ่น
  129 หารือกับ JICA และเอกอัครราชทูตเวียดนาม
  123 ยกอุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก
  105 ภารกิจที่ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ