.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 257/2561
ศธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561


กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีของทุกภาคส่วน เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

เวลา 07.00 น. พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป

จากนั้นร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 67 รูป


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
และเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ

เวลา 08.30 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกา เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมพิธี โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน

รมว.ศึกษาธิกา กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อกระทรวงศึกษาธิการ ทรงห่วงใยเยาวชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทรงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ช่วยเหลือ 13 ชีวิตที่ประสบเหตุธรรมชาติในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ทรงพระราชทานสิ่งของสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือ อีกทั้งทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอีกนานัปการที่ทรงคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและประชาชน

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันนี้ เป็นการแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของทุกคน ทุกภาคส่วน ที่ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณ ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลในบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ แห่งนี้

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ เปิดบูธและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการงานเฉลิมพระเกียรติ พร้อมร่วมลงนามพระพรออนไลน์ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและบูธกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้และบริการประชาชน อาทิ

   - นิทรรศการจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   - กิจกรรมลงนามถวายพระพรออนไลน์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)
   - การจัดแสดงเกี่ยวกับการเกษตรแบบชีวภาพ สาธิตการทำปุ๋ยใส้เดือน และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
   - นิทรรศการ หัวข้อ “การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัย” โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
   - นิทรรศการ “Teacher’s Tree ครูแบบนี้ที่ฉันอยากเห็น” สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
   - “คลินิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” บริการให้คำปรึกษา แนะนำช่องทางให้บริการเกี่ยวกับวิชาชีพครู โดยคุรุสภา
   - หน่วยปฐมพยาบาล “สถานพยาบาล สกสค.” โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
   - บริการตัดผมฟรี นวดเท้า นวดตอกเส้นพื้นฐาน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
   - หน่วยบริการ Fix It Center ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ บริการเสริมสวย และอาหาร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
   - หน่วยบริการฝึกสอนวิชาชีพ เช่น เพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นไหล การนวดแผนไทย การแปรรูปผลผลิตทางทะเลและแปรรูปผลไม้ เป็นต้น โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)


พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี

เวลา 9.45 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานพิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมพิธี โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามของลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือที่ร่วมพิธีอยู่ ณ ที่นี้ ต่างสำนึกในพระมหากรุณากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ขอพระราชทานพระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล

   น้อมศิระ ถวายบังคม บรมนาถ อภิวาท พระปิ่นเกศ ปกเกศี
พระเป็นมิ่ง ฉัตรรัฐ ปฐพี ร้อยดวงฤดี กราบบาท พระภูบาล
   ทรงครองราชย์ สืบต่อ พระพ่อหลวง ไทยทั้งปวง สร่างทุกข์ เป็นสุขศานติ์
ศูนย์รวมใจ ดำรงพระ ปณิธาน ยั่งยืนนาน เป็นปึกแผ่น ดินแดนไทย
   ธ ทรงครอง ดวงใจ ไทยทั่วถิ่น ดุจหยาดฝน หลั่งริน ให้สดใส
พระทรงคอย ป้องปัด ขจัดภัย ทุกดวงใจ เหล่าลูกเสือ น้อมภักดี
   ขอปฏิญาณ จะตั้งจิต ร่วมใจมั่น พร้อมเพรียงกัน ดำรงรัฐ รักศักดิ์ศรี
จะรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ พร้อมชีพพลี ปฏิบัติตน ตามหน้าที่ อันดีงาม
   พระกรุณาธิคุณ เป็นบุญยิ่ง ดำรัสจริง เทพบดินทร์ ปิ่นสยาม
พระสืบสาน การปกครอง ทั่วเขตคาม ต่อยอด กำหนดตาม เทพบิดร
   จิตอาสา ริเริ่ม เติมก่อเกื้อ ดำริเพื่อ ผดุงไทย “คำพ่อสอน”
สร้างสำนึก เยาวชนไทย อย่างถาวร เกียรติขจร จอมธิบดี ศรีราชา
   ขอนราธิป ทรงพระ เกษมสันต์ ขอราชัน เจริญชนม พรรษา
เถลิงราชย์ สร้างชาติไทย ให้พัฒนา ครองศรัทธา ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

จากนั้น นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้นำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณตนของลูกเสือ

“ลูกเสือสำรอง กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า”
“ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน”

“ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือชาวบ้าน กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า”
“ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ”

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทว่า กิจการลูกเสือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั้งในระบบและนอกระบบ ผู้ที่รับผิดชอบการบริหารกิจการลูกเสือทุกระดับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต้องรู้จักใช้โอกาสและความสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ โดยใช้คำปฏิญาณคติพจน์ และกฎของลูกเสือเป็นหน่วยขับเคลื่อน ซึ่งคำปฏิญาณคติพจน์และกฎของลูกเสือเปรียบเสมือนกับศีลคือเป็นข้อปฏิบัติ หากลูกเสือทุกคนยึดถือและปฏิบัติตาม ย่อมจะมีคุณธรรมและจริยธรรม สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอยากเห็นคนไทยในชาติบ้านเมืองมีจิตอาสา คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนรวมถึงลูกเสือชาวบ้าน จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและหล่อหลอมเยาวชน ทั้งในสถานศึกษาและชุมชนให้เข้มแข็ง พร้อม ๆ กับสร้างเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจแข็งแกร่ง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นำประชาธิปไตย อันจะนำพาไปสู่การพัฒนาสังคมปัจจุบันและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต


พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เวลา 15.30 น.  เริ่มกิจกรรมการแสดงบนเวที ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เวลา 19.00 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในพิธีว่า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มาพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีแห่งนี้ ล้วนมีความปลาบปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้เวียนมาบรรจบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อพสกนิกร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตาธิคุณ เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 นี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชานุญาต นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี และยุวชากาด  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และพสกนิกรทั้งหลาย ที่อยู่ในบริเวณพิธีแห่งนี้ ถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระราชานุญาต ประกาศสมานฉันท์ พร้อมเพรียงกันเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช  ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาล อภิบาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาวไทย ตลอดจิรัฐติกาลเทอญ”

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าวแล้ว จะมีกิจกรรมการแสดงจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ เวทีกลางด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการจนถึงเวลา 22.00 น.


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร., กลุ่มสารนิเทศ สป.
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  254 ศธ.เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ร.10
  253 จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
  240 ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา ศธ.ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา
  238 ไม่เห็นด้วยพักหนี้ครู
  236 ผลประชุมองค์กรหลัก 14/61
  222 ศธ-วธ ร่วมมือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมยุคดิจิทัล
  218 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ เข้าหารือ
  197 ลงพื้นที่ EEC ชลบุรี สร้างรร.เตรียมนวัตกร
  193 บทความปฏิรูปฯ6ด้าน รูปธรรมความสำเร็จการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
  187 หารือกับเอสโตเนีย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ