.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 253/2561
ศธ.เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561


กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีของทุกภาคส่วน ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 7.00-22.00 น. ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

เวลา 07.00 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้า ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 67 รูป จากนั้นร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 5,300 คน ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและบูธกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้และบริการประชาชน อาทิ

   - นิทรรศการจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   - กิจกรรมลงนามถวายพระพรออนไลน์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)
   - การจัดแสดงเกี่ยวกับการเกษตรแบบชีวภาพ สาธิตการทำปุ๋ยใส้เดือน และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
   - นิทรรศการ หัวข้อ “การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัย” โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
   - นิทรรศการ “Teacher’s tree ครูแบบนี้ที่ฉันอยากเห็น” สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
   - “คลินิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” บริการให้คำปรึกษา แนะนำช่องทางให้บริการเกี่ยวกับวิชาชีพครู โดยคุรุสภา
   - หน่วยปฐมพยาบาล “สถานพยาบาล สกสค.” โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
   - บริการตัดผมฟรี นวดเท้า นวดตอกเส้นพื้นฐาน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
   - หน่วยบริการ Fix It Center ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ บริการเสริมสวย และอาหาร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
   - หน่วยบริการฝึกสอนวิชาชีพ เช่น เพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นไหล การนวดแผนไทย การแปรรูปผลผลิตทางทะเลและแปรรูปผลไม้ เป็นต้น โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

เวลา 15.30 น.  กิจกรรมการแสดงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การแสดงลูกเสือจราจร การแสดงวงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า การร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยวง Bobby Band การแสดงโขน การแสดงจินตลีลา เป็นต้น

เวลา 19.00 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าวแล้ว จะมีกิจกรรมการแสดงจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ เวทีกลางด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการจนถึงเวลา 22.00 น.

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและกิจกรรมให้บริการประชาชนของส่วนราชการต่าง ๆ ในบริเวณงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 8.30-22.00 น.


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  253 จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
  240 ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา ศธ.ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา
  238 ไม่เห็นด้วยพักหนี้ครู
  236 ผลประชุมองค์กรหลัก 14/61
  222 ศธ-วธ ร่วมมือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมยุคดิจิทัล
  218 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ เข้าหารือ
  197 ลงพื้นที่ EEC ชลบุรี สร้างรร.เตรียมนวัตกร
  193 บทความปฏิรูปฯ6ด้าน รูปธรรมความสำเร็จการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
  187 หารือกับเอสโตเนีย
  185 ปลูกพลังบวกฯ สำหรับเด็กปฐมวัย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ