.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 239/2561
เยาวชนโครงการ Asia-Pacific Youth Exchange (APYE) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ศธ.


ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา ให้การต้อนรับคณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากโครงการ 4th Asia-Pacific Youth Exchange (APYE): Youth Impact for the SDGs พร้อมนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวต้อนรับในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ว่ายินดีต้อนรับคณะเยาวชนจากโครงการ APYE ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย (Museum of Thai Education) ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอาคารแห่งนี้มีอายุมานานกว่า 126 ปี โดยเมื่อปี 2559 ได้มีการบูรณะซ่อมแซมอาคารราชวัลลภจนถึงปัจจุบันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว

คณะเยาวชนจาก APYE ถือเป็นผู้เยี่ยมชมจากต่างประเทศกลุ่มแรก ที่ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งนี้ จึงขอให้ทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และสนุกไปกับการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยในครั้งนี้

สำหรับโครงการ APYE เป็นการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องจาก APYE ทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา โดยครั้งที่ 1-2 จัดขึ้นที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และครั้งที่ 3-4 จัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยครั้งที่ 4 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีเยาวชนจากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเข้าร่วมจำนวน 127 คน เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 ด้าน (Sustainable Development Goals: SDGs) เนื่องจากตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เป็นต้น

นอกจากนี้ APYE ยังเป็นการแสดงพลังของเยาวชน ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้บรรลุผลสำเร็จ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างเครือข่ายและระดมความเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ตลอดจนร่วมกันเฟ้นหาความท้าทายในบริบทด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เยาวชนค้นหาทางออกหรือวิธีการเผชิญกับความท้าทายนั้นได้อย่างสร้างสรรค์ รอบด้าน และยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วยการเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) การฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ การลงพื้นที่ในชุมชน 5 แห่ง คือ บางสะแก จังหวัดสมุทรสงคราม, บ้านห้วยสะพานและหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี, บางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี และบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนจากหลากหลายประเทศในภูมิภาคได้เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม เพื่อเก็บข้อมูลนำไปพัฒนาเป็นโครงการแก้ไขปัญหาในชุมชนนั้น ๆ ต่อไปWritten by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่, อิทธิพล รุ่งก่อน
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  228 ความร่วมมือไทย-โมร็อกโก
  226 หารือ ผช.ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
  209 ปาฐกถา Education in THAILAND
  144 เยี่ยมชม Sendai KOSEN College ญี่ปุ่น
  142 หารือจัดตั้ง KOSEN ประเทศไทย ณ Tokyo KOSEN College ญี่ปุ่น
  129 หารือกับ JICA และเอกอัครราชทูตเวียดนาม
  123 ยกอุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก
  105 ภารกิจที่ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
  104 หารือกับ KOSEN โตเกียว
  103 เยือนญี่ปุ่น
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ