.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 233/2561
ลก.รมว.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนใน จ.ตาก


ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2561 เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด และอำเภอท่าสองยาง

สำหรับการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดตากในครั้งนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุกูล (วัดดอนแก้ว) อำเภอแม่สอด ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เปิดรับนักเรียนชาย-หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และนักเรียนที่รับมาจาก 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตก ได้แก่ อำเภออุ้มผาง อำเภอพบพระ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 38 รูป/คน มีนักเรียนทั้งหมด 695 รูป/คน

จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังอำเภอท่าสองยาง เพื่อเยี่ยมโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ภูเขาสูง และโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ได้แก่ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา มีนักเรียนประมาณ 1,200 คน และโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,400 คน ซึ่งทั้งสองโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เด็กนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงและตามแนวชายแดน ทางโรงเรียนจำเป็นที่จะต้องจัดหอพักนอนให้กับนักเรียนบ้านไกล

โอกาสนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สอบถามความเป็นอยู่ และให้กำลังใจข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนพักนอนอีกด้วย


Written by ศตายุ วาดพิมาย/สพป.ตาก เขต 2
Photo Credit ศตายุ วาดพิมาย/สพป.ตาก เขต 2
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  232 ตรวจเยี่ยม รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School) ที่อยุธยา
  230 ประชุม กพฐ.
  219 นายกฯ ติดตามโครงการอาหารกลางวัน จ.ระยอง
  215 ประชุม Partnership School 6/61
  208 ติดตามห้องเรียนกีฬา ที่สมุทรสาคร
  206 ศธ.ห่วงใยนักเตะเยาวชนติดถ้าหลวงเชียงราย
  205 พิธีเปิดอาคารฯ จ.สกลนคร
  201 เตรียมพร้อม PISA
  199 บดินทร์พัฒนาโรงเรียน Smart School
  195 ยกระดับกลุ่มรร.พระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ พท.สูง เกาะ พท.พิเศษ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ