.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 228/2561
รมช.ศธ.(พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เยือนโมร็อกโก เพื่อลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยและดูงานสถาบันฝึกอบรมอิหม่ามที่มีชื่อเสียงของโมร็อกโก


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา, ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) น.ส.นงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเยือนราชอาณาจักรโมร็อกโก ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2561 เพื่อลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย โดยมีนายศุภร พลมณี เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ร่วมพิธีลงนามและภารกิจการเยือนในครั้งนี้

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวถึงภารกิจที่สำคัญในการเยือนโมร็อกโกครั้งนี้ว่า ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทย กับกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ การฝึกอบรมวิชาชีพ การอุดมศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของประเทศโมร็อกโก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดย MOU ฉบับนี้เกิดขึ้นจากผลของการเยือนโมร็อกโกของ รมช.ศธ. เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 และได้มีการตกลงความร่วมมือระหว่างกันจนกระทั่งขยายความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

รมช.ศธ.ของไทย ได้กล่าวขอบคุณ รมช.ศึกษาธิการแห่งชาติฯ โมร็อกโก (นายโมฮัมเหม็ด เฆอราส) ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และขอบคุณรัฐบาลโมร็อกโกที่สนับสนุนทุนแก่นักศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง ปีละ 15 ทุน ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา ทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาไทย โดยเฉพาะนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่ได้ไปศึกษาในประเทศมุสลิมสายกลางที่มีความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาได้มีการเจรจาหารือเรื่องทุนด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตร เพื่อให้บุคลากรของโมร็อกโกมาศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศไทยด้วย ซึ่งขณะนี้ ศธ.ของไทยได้ดำเนินการเรื่องนี้แล้วอย่างเข้มแข็งและรวดเร็ว ทำให้สามารถจัดสรรทุนให้แก่โมร็อกโกเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทได้จำนวน 5 ทุน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2 ทุน ในหลักสูตรการโรงแรมการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ทุน สาขาการเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ทุน สาขาการจัดการระบบการเกษตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี 1 ทุน สาขาปศุสัตว์

สำหรับรายละเอียด MOU ฉบับนี้ มีข้อความสำคัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งสองฝ่าย คือ การจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อติดตามและทบทวนการทำงานร่วมกัน โดยการจัดประชุม 2 ปีต่อครั้ง ซึ่งประเทศไทยยินดีเป็นเจ้าภาพในครั้งแรกภายในเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายการุณ สกุลประดิษฐ์) เป็นประธาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีของไทยได้อนุมัติให้มีการลงนาม MOU ฉบับนี้ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากความปรารถนาดีมารัฐบาลโมร็อกโก รวมทั้งขอให้พิจารณาขยายความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันด้วย

นอกจากนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลโมร็อกโกที่ได้ประสานงานให้คณะผู้แทนไทยไปดูงานที่สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 เพื่อดูงานการฝึกอบรมอิหม่าม เนื่องจากตนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการดูแลความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ และเห็นว่าการสอนอิสลามในโมร็อกโกมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ จึงจะนำประโยชน์จากการดูงานครั้งนี้นำไปพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนในลักษณะนี้ ซึ่งจะมีการหารือผ่านคณะทำงานร่วมต่อไป

 

หลังจากนั้น คณะผู้แทนไทยได้ไปศึกษาดูงานที่สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 เป็นสถานที่ฝึกอบรมอิหม่ามที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีการเรียนการสอนที่ครบวงจรในหลากหลายสาขาวิชา เพื่อสร้างอิหม่ามที่มีความรักชาติบ้านเกิด ของตัวเอง โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอารบิก มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก ในการนี้ รมช.ศธ.ได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการส่งนักเรียนไทยเข้าฝึกอบรมในสถาบันแห่งนี้ ซึ่งทางสถาบันไม่ขัดข้อง แต่ต้องมีการทดสอบวัดระดับก่อน และขอให้มีการดำเนินการผ่านทางการทูตต่อไป


Written by นงศิลินี โมสิกะ
Photo Credit นงศิลินี โมสิกะ/สต.สป.
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  226 หารือ ผช.ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
  209 ปาฐกถา Education in THAILAND
  144 เยี่ยมชม Sendai KOSEN College ญี่ปุ่น
  142 หารือจัดตั้ง KOSEN ประเทศไทย ณ Tokyo KOSEN College ญี่ปุ่น
  129 หารือกับ JICA และเอกอัครราชทูตเวียดนาม
  123 ยกอุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก
  105 ภารกิจที่ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
  104 หารือกับ KOSEN โตเกียว
  103 เยือนญี่ปุ่น
  095 เปิดประชุม SEAMEO RIHED
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ