.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 226/2561
รมว.ศธ.หารือผู้ช่วย ผอ.ใหญ่ยูเนสโก ฝ่ายการศึกษา และ ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Ms. Stefania Giannini ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization หรือ UNESCO) ฝ่ายการศึกษา และ Mr. Shigeru Aoyagi ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยและยูเนสโกมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติของยูเนสโก พร้อมทั้งมีคณะกรรมการด้านต่าง ๆ โดยมีสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สต.สป.) ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการฯ

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี อาจส่งผลความต่อเนื่องในเชิงนโยบายได้ จึงเสนอให้มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการแห่งชาติฯ ชุดใหม่ที่มีอิสระ คล่องตัว มีวิสัยทัศน์ และเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับองค์การยูเนสโกได้อย่างเต็มที่ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และกระทรวงศึกษาธิการเป็นเลขานุการเช่นเดิม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อกฎหมายเพื่อปรับโครงสร้าง พร้อมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสมในตำแหน่งต่าง ๆ โดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 จากนั้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกฯ กล่าวว่า ยูเนสโกมีความยินดีกับการปรับโครงสร้างและการสรรหาคณะกรรมการแห่งชาติฯ ชุดใหม่ของประเทศไทย และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติฯ และกระทรวงศึกษาธิการไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องยอมรับว่าที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการร่วมกับยูเนสโกอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 สำนักงานใหญ่ยูเนสโก ณ กรุงปารีส จะมีการเปิดตัวรายงานการติดตามผลการศึกษาโลก (Global Education Monitoring Report: GEMR Launch) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในส่วนของประเทศไทยซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จำนวน 46 ประเทศ ก็จะร่วมเปิดตัวรายงานฯ ดังกล่าวด้วย

สำหรับความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่ได้หารือกับกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ โรงเรียนเครือข่ายของยูเนสโก, การป้องกันการใช้ความรุนแรงอย่างเป็นรูปธรรม (Prevention of Violent Extremism: PVE), การขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานของไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อบรรลุวาระการศึกษา 2030 (2030 Education Agenda) โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประสานงานระดับชาติ SDG4 National Coordinator) เป็นต้น โดยเชื่อมั่นว่าสามารถสานต่อความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ภายหลังการหารือ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำ Ms Stefania Giannini และ Mr Shigeru Aoyagi เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษา ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมแล้ว ภายหลังจากได้ดำเนินการบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภเสร็จสิ้นเมื่อต้นปี 2561


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  209 ปาฐกถา Education in THAILAND
  144 เยี่ยมชม Sendai KOSEN College ญี่ปุ่น
  142 หารือจัดตั้ง KOSEN ประเทศไทย ณ Tokyo KOSEN College ญี่ปุ่น
  129 หารือกับ JICA และเอกอัครราชทูตเวียดนาม
  123 ยกอุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก
  105 ภารกิจที่ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
  104 หารือกับ KOSEN โตเกียว
  103 เยือนญี่ปุ่น
  095 เปิดประชุม SEAMEO RIHED
  079 หารือกับประธานสภา จ.ฟุกุโอกะ
  069 จับมือจีนสอนหลักสูตรอาชีวะระบบราง
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ