.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 215/2561
รมช.ศธ.(นพ.อุดม) ติดตามความก้าวหน้า Partnership School เตรียมลงพื้นที่ทั่วทุกภาค


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ครั้งที่ 6/2561 โดยมีคณะกรรมการฯ ผู้แทนภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า ภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ "โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา" (Partnership School Project) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนภาคเอกชน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นั้น ได้มีกระแสตอบรับและคำชื่นชมจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยเห็นว่าโครงการ Partnership School จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญ และช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง และเป็นปัจจัยทำให้การปฏิรูปการศึกษาสำเร็จได้

การดำเนินงานต่อจากนี้ มีแผนที่จะตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนร่วมพัฒนาให้ครบทุกแห่ง โดยมีองค์ประกอบของผู้แทน 4 กลุ่ม ได้แก่ สพฐ., ภาคเอกชน, ชุมชน/ท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ซึ่งโรงเรียนร่วมพัฒนาหลายแห่งดำเนินการแล้ว แต่บางส่วนที่ยังอยู่ในขั้นตอนสรรหาให้ครบองค์ประกอบ เพราะการสรรหาต่างจากเดิมจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะได้คนที่มีความเข้าใจมาช่วยผลักดันโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาร่วมกัน

โดยส่วนกลางจะเตรียมจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานตาม Action Plan รวมทั้งระบบการประเมินผล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนร่วมพัฒนาในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ด้วย เพื่อย้ำแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ที่จะช่วยเป็นพี่เลี้ยง ศึกษาวิจัยและวางแผนการทำงานระยะยาวในอนาคต

นายมีชัย วีระไวทยะ คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา กล่าวว่า ในภาพรวมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาจะต้องเป็นประโยชน์กับชุมชนและโรงเรียน เป้าหมายสำคัญคือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และบริหารจัดการโรงเรียน ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจ มีอาชีพและสร้างรายได้ ดูแลและไม่ทอดทิ้งบ้านเกิด

นอกจากนี้ โรงเรียนต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับ สสวท., หลักสูตรคณิตศาสตร์แบบใหม่ (ออสเตรเลีย) ระดับประถมศึกษา, หลักสูตรภาษาอังกฤษของบริติช เคานซิล ประเทศไทย และโรงเรียนนานาชาติ เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องโภชนาการ การดูแลสุขภาพอนามัย การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต จึงจะช่วยสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติได้สำเร็จ


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit สุรัตน์ ภู่สุวรรณ
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  208 ติดตามห้องเรียนกีฬา ที่สมุทรสาคร
  206 ศธ.ห่วงใยนักเตะเยาวชนติดถ้าหลวงเชียงราย
  205 พิธีเปิดอาคารฯ จ.สกลนคร
  201 เตรียมพร้อม PISA
  199 บดินทร์พัฒนาโรงเรียน Smart School
  195 ยกระดับกลุ่มรร.พระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ พท.สูง เกาะ พท.พิเศษ
  176 Thailand-Japan Student Science Fair
  167 คูปองครู
  160 รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School) เตรียม MoU กับ 11 ภาคเอกชน
  155 booking หลักสูตรอบรมครู สพฐ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ