.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 208/2561
ศธ.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการห้องเรียนกีฬา (Sport Program) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร


พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา (Sport Program) ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 10 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยมีนายสุรเดช สมเกียรติกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู รวมทั้งผู้บริหาร สพม. เขต 10 ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ได้เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐาน สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย “FA THAILAND INTRUODUCTIONTORY COURSE 2018” แก่โค้ชฟุตบอลห้องเรียนกีฬา 9 แห่งทั่วประเทศกว่า 30 คน โดยมีนายวิสูตร วิชายา อดีตนักเตะทีมชาติไทย ซึ่งเป็นวิทยากรของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรให้การอบรม

พล.อ.สุทัศน์ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่น่ายินดียิ่งสำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้รับการอบรมในครั้งนี้ งานของผู้ฝึกสอนฟุตบอล หน้าที่หลักคือการรับผิดชอบทีม การสร้างทีม การจัดการบริหาร ส่วนวิทยากรอบรมโค้ชเปรียบเสมือนครูที่จัดระบบการศึกษา ปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องผู้ฝึกสอนฟุตบอล เน้นที่การพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อให้นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทีม ให้มีองค์ประกอบด้านเทคนิคฟุตบอล การสร้างทีม การบริหารจัดการระบบทีม ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าและความรู้แก่ผู้ฝึกสอน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนไทย เพื่อเป็นรากฐานให้การเล่นฟุตบอลของเยาวชนไทย สามารถพัฒนาไปสู่ระดับสากลต่อไป

จากนั้น ตรวจเยี่ยมโรงอาหารแห่งใหม่ของนักเรียนห้องเรียนกีฬา ซึ่งจัดเมนูอาหารครบทุกมื้อตามหลักโภชนาการสำหรับนักกีฬา ถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของนักกีฬา นอกเหนือไปจากองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น การฝึกซ้อม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา การเล่นเป็นทีม ฯลฯ

และพบปะนักเรียนห้องเรียนกีฬาของโรงเรียน ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยได้ย้ำให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยทั้งกีฬาและการเรียน ที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปด้วยความมุ่งมั่น พากเพียร ฝึกฝน เชื่อฟังคำแนะนำคำสอนจากครูในเรื่องของการสร้างคุณงามความดี การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมส่วนรวม

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนักเรียนทุกคนก็จะประสบความสำเร็จไปสู่เป้าหมายร่วมกัน คือ "เส้นทางสู่ฝัน สรรค์สร้างแรงบันดาลใจ นักกีฬาไทยสู่สากล" ซึ่งสามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้ในชีวิตจริง


การฝึกซ้อมประจำวันของนักเรียนห้องเรียนกีฬา
ที่สนามฟุตบอลของโรงเรียน
ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ มีอัฒจันทร์พร้อม


ห้องอาหารสำหรับนักเรียนห้องเรียนกีฬา
ซึ่งจัดโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬา 3 มื้อ
มีทั้งน้ำผลไม้ 100% และนมวันละ 1 ลิตร


นักเรียนห้องเรียนกีฬาทุกคน
จะเดินทางไปเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

อนึ่ง ในวันเดียวกัน ทีมงานรายการ "ศธ.360 องศา" ได้ไปถ่ายทำ "ห้องเรียนกีฬา" ที่โรงเรียนดังกล่าวด้วย โดยจะนำมาเผยแพร่ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ช่วงเวลาประมาณ 7.10-7.20 น. ทางช่อง 3 และ 33HD


Written by สุกัญญา จันทรสมโภชน์, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  206 ศธ.ห่วงใยนักเตะเยาวชนติดถ้าหลวงเชียงราย
  205 พิธีเปิดอาคารฯ จ.สกลนคร
  201 เตรียมพร้อม PISA
  199 บดินทร์พัฒนาโรงเรียน Smart School
  195 ยกระดับกลุ่มรร.พระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ พท.สูง เกาะ พท.พิเศษ
  176 Thailand-Japan Student Science Fair
  167 คูปองครู
  160 รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School) เตรียม MoU กับ 11 ภาคเอกชน
  155 booking หลักสูตรอบรมครู สพฐ.
  148 ติดตามห้องเรียนกีฬา ที่สุโขทัย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ