.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 189/2561
การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคกลาง


"อาชีวะภาคกลาง" โชว์สิ่งประดิษฐ์กว่า 220 ชิ้น หวังจับคู่ภาคธุรกิจเพื่อนำเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อช่วยสร้างรายได้ในพื้นที่ พร้อมส่งแรงขับเคลื่อนต่อเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน "การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม" ภาคกลาง ซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า เป็นโอกาสดีของการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานด้านอาชีวศึกษา ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติ จึงขอใช้โอกาสนี้สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่จะทำให้เกิดความร่วมมือตามกลไกประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง "การสร้างความสามารถในการแข่งขัน" เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและความสามารถในการแข่งขันในมิติเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว การพาณิชยกรรม เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาประเทศสู่ THAILAND 4.0

ทั้งนี้ "การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์" ถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นบทบาทด้านการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอาชีวศึกษาซึ่งมีหน้าที่ประสานการผลิตและพัฒนากำลังคนให้เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดให้มีการพัฒนาพื้นที่ใน 6 ภูมิภาคของไทย ซึ่งถือว่าทุกภูมิภาคมีความสำคัญและเชื่อมโยงสู่การพัฒนาประเทศทั้งสิ้น แต่มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน โดยในส่วนของภาคกลาง จะเน้น "การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง"

การจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ด้วย โดยเป็นการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 75 แห่ง กว่า 150 คู่ เน้นความร่วมมือของนักประดิษฐ์และสถานประกอบการเพื่อนำเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้รับการเจรจาซื้อใน 4 รูปแบบ คือ เจรจาแล้วซื้อ 39 ผลงาน, ให้คำแนะนำและซื้อ 28 ผลงาน, ให้โจทย์เพื่อผลิตและซื้อ 11 ผลงาน และให้คำปรึกษาต่อยอดธุรกิจเพื่อพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์ในโอกาสต่อไป 19 ผลงาน พร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการและสถานศึกษา

จึงขอขอบคุณผู้ประกอบการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมสร้างสรรค์ ให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศชาติ พร้อมน้อมรับคำแนะนำในการส่งเสริมสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพตรงความต้องการของภาคธุรกิจต่อไป

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานว่า การจัดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมครั้งนี้ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการอาชีวศึกษา ที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดต่อยอดกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการสื่อสารเชิงธุรกิจกับสถานประกอบการตามกลยุทธ์ด้านการตลาด ที่จะช่วยทำให้โรงฝึกงาน หรือ "ช้อป" มีชีวิตมีความเคลื่อนไหว สามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการสร้างรายได้และการพัฒนาองค์ความรู้ที่สูงขึ้น

โดยได้นำสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและได้รับรางวัลความภาคภูมิใจมาจัดแสดงภายในงานจำนวนมากในหลายสาขา อาทิ อุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียน จุกน้ำปลากันเลอะ เครื่องสารพัดตามพลังงานแสงอาทิตย์ มีดสางใบอ้อย เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง เครื่องเตือนไฟไหม้สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เป็นต้น

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาอาชีวะภาคกลาง 220 ผลงาน ที่นำองค์ความรู้จากการเรียนการสอนมาพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของประเทศ


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  154 เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตฯ กำลังคนอาชีวศึกษาภาคตวอ.เฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด
  141 เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตฯ กำลังคนอาชีวศึกษาภาคกลาง สมุทรปราการ
  097 งานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมฯ ที่ชลบุรี
  093 E2E เฟส 3
  082 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาฯ
  080 ตรวจเยี่ยม วท.สกลนคร
  063 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่สมุทรสงคราม
  058 อาชีวะพรีเมี่ยม
  052 ตรวจเยี่ยม วท.กำแพงเพชร
  026 เปิดศูนย์พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ ระยอง
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ