.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 163/2561
CP มอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560


CP มอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตนักศึกษา 25 สถาบันอุดมศึกษา 270 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท ใน 12 สาขาวิชา โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานมอบทุน พร้อมชื่นชม CP ที่สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี โดยไม่ได้นำผลประโยชน์ทางธุรกิจมาเป็นตัวตั้ง แต่เป็นการสนับสนุนการศึกษาอย่างแท้จริง ด้าน "ศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานคณะผู้บริหาร CP ให้ข้อคิดการสร้างวัฒนธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีในทุกบทบาทของสังคม หากต้องการให้ชีวิตดี ต้องเริ่มทำสิ่งดีให้กับตัวเองก่อน ให้ความสำคัญกับ "Mindset ที่ถูกต้อง" ผสานกับ "ความมุ่งมั่นตั้งใจ" จะเป็นเสมือนเข็มทิศที่ดีให้กับชีวิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPLI) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ และรองประธานคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นหนึ่งในบริษัทภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับนิสิตนักศึกษาอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี โดยมีคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาต่าง ๆ อีกทั้งมีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาผู้ได้รับทุนอย่างพิถีพิถัน โดยไม่ได้นำผลประโยชน์ทางธุรกิจมาเป็นตัวตั้ง แต่เป็นการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างแท้จริง และถือเป็นตัวอย่างที่ดีหากภาคเอกชนอื่น ๆ มีศักยภาพก็สามารถดำเนินการมอบทุนในลักษณะเดียวกันได้ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่ามีภาคเอกชนจำนวนมากที่มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กไทย สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

นอกจากนี้ ขอฝากข้อคิดกับนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุน ว่าสิ่งที่ทุกคนได้รับอาจไม่ใช่เงินจำนวนมาก แต่เป็นโอกาสสำคัญที่หาที่อื่นไม่ได้ รวมทั้งขอให้ทุกคนให้ความสำคัญกับ "เวลา" เพราะทุกคนมีเวลาเท่ากันไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากดีมีจน ดังนั้น เมื่อทุกคนจบการศึกษาและเจริญเติบโตในหน้าที่การงานตามสายงานของตนเอง ก็ขอให้พิจารณาไตร่ตรองถึงความสำเร็จของงาน ทำในสิ่งที่คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า การให้ทุนการศึกษาถือเป็นนโยบายสำคัญของเครือเจริญโภคภัณฑ์ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา โดยดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลน แต่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดจนมีทักษะความเป็นผู้นำ ซึ่งเด็กที่ได้รับทุนส่วนใหญ่จะเรียนหนังสือและทำงานไปด้วย หากได้รับทุนการศึกษาก็จะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสได้ฝึกงานกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำและความยั่งยืน ที่จะช่วยเปิดมุมมองและความคิดของเด็กให้กว้างขึ้น เป็นการสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะการเป็นผู้นำ และยังสามารถนำวิชาเหล่านี้ไปใช้ในระหว่างการฝึกงานด้วย

“ทุนการศึกษา” เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความขยันและความตั้งใจของผู้ได้รับทุน ขอให้ทุกคนขวนขวายหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้ได้มากที่สุด โดยยึดถือคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลัก มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้ความกล้าหาญเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน เป็นที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันก็เป็นที่พึ่งพิงให้กับผู้อื่นด้วย ตลอดจนช่วยสร้างวัฒนธรรมการเป็นตัวอย่างที่ดีในทุกบทบาทของสังคม

หากต้องการให้ชีวิตดี ต้องเริ่มทำสิ่งดีให้กับตัวเองก่อน โดยให้ความสำคัญกับ Mindset ที่ถูกต้องผสานกับความมุ่งมั่นตั้งใจ ก็จะเป็นเสมือนเข็มทิศที่ดีให้กับชีวิต เมื่อนั้นก็จะสามารถพัฒนาคุณสมบัติของการผู้นำในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีความเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีและ Automation ตลอดจนมีทักษะการเป็น “นวัตกร”

สำหรับการให้ทุนการศึกษาของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จาก 25 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 270 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ใน 12 สาขาวิชา ได้แก่ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ และภาษาจีนธุรกิจ ทั้งนี้ ในอนาคตเตรียมแผนที่จะขยายทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  159 มาตรการป้องกันเล่นพนันบอลในสถานศึกษา
  151 ประชุมองค์กรหลัก 11/2561
  149 ยกอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
  140 ผลประชุมองค์กรหลัก 10/61
  132 ผลประชุม คกก.อำนวยการแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.
  127 ลงนามปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ ชพค.
  124 ประชุมยกอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
  122 ประชุมองค์กรหลัก 9/2561
  109 ผลประชุมกระทรวงฯ 1/2561
  094 ส่งความรู้ สร้างความสุข
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ