.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 142/2561
รมว.ศธ.นำผู้บริหารระดับสูง เข้าหารือกับ KOSEN ญี่ปุ่น เพื่อ
จัดตั้ง National Institute of Technology ในประเทศไทย


กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - วันนี้ (17 พฤษภาคม 2561) เวลา 10.00 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้แทนผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าพบกับนาย Isao Taniguchi ประธาน KOSEN ของญี่ปุ่น และนาย Kouichi Shibo ผู้อำนวยการ Tokyo KOSEN  College เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้ง National Institute of Technology ในประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนและ Lab ของ Tokyo KOSEN College โดยมีนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมหารือและเยี่ยมชมในครั้งนี้

รวมภาพภารกิจ รมว.ศึกษาธิการ และคณะ
ในระหว่างเข้าหารือเพื่อจัดตั้ง
National Institute of Technology ในประเทศไทย
ที่
Tokyo KOSEN College

 

เยี่ยมชมห้องเรียนและ Lab
ของ Tokyo KOSEN College

 

ร่วมหารือแนวทาง Thai-KOSEN ที่ rest area
ระหว่างเดินทางจากสนามบินไปยัง
Tokyo KOSEN College

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน รมว.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดย รมว.ศึกษาธิการ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารและมอบกำลังใจให้แก่นักเรียนไทยที่ได้รับทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 11 คน ซึ่งมาศึกษาอยู่ที่ KOSEN ญี่ปุ่น


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit คณะทำงาน รมว.ศธ.
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  129 หารือกับ JICA และเอกอัครราชทูตเวียดนาม
  123 ยกอุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก
  105 ภารกิจที่ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
  104 หารือกับ KOSEN โตเกียว
  103 เยือนญี่ปุ่น
  095 เปิดประชุม SEAMEO RIHED
  079 หารือกับประธานสภา จ.ฟุกุโอกะ
  069 จับมือจีนสอนหลักสูตรอาชีวะระบบราง
  041 สามัคคีแฟร์ 2018 ที่สหราชอาณาจักร
  023 หารือกับออสเตรเลีย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ