.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 134/2561
ผลประชุม กช.


ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เห็นชอบแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเงินอุดหนุนรายหัวสถานศึกษาเอกชน มีมติออกมาตรการสุ่มตรวจ หากพบความผิดปกติให้เร่งดำเนินการทันที รวมทั้งนำ Big Data มาใช้ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ส่วนข้อเสนอจากฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้ที่ต้องการให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาเอกชน จชต. เพื่อดูแลการศึกษาเอกชนทุกประเภทนั้น ให้เป็นไปตามความต้องการของพื้นที่

วันนี้ (10 พ.ค.61) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการป้องกันปัญหาการทุจริตเงินอุดหนุนของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในเรื่องบัญชีรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน โดยมีมติให้ออกมาตรการในการสุ่มตรวจโดยใช้วิธีทางการข่าวเข้ามาช่วย และเมื่อตรวจเจอความผิดปกติก็จะเร่งดำเนินการทันที เช่น จำนวนนักเรียนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง สช. จะขึ้นบัญชีและจับตามองโรงเรียนนั้นเป็นพิเศษ แม้ที่ผ่านมา สช. ได้วางระบบการตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักเรียนไว้แล้วก็ตาม เพียงแต่ยังไม่มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บางส่วนเมื่อตรวจพบความซ้ำซ้อนแล้ว ก็ไม่ดำเนินการใด ๆ จึงก่อให้เกิดปัญหาจนถึงทุกวันนี้

ในส่วนของระบบข้อมูลปัจจุบัน ที่ผ่านมาได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนได้รวดเร็วพอสมควร ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่เชื่อมข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย แต่ปัญหาที่พบคือกระบวนการการจัดการเมื่อเกิดปัญหาความซ้ำซ้อนยังคงหละหลวมอยู่ ในอนาคตจึงควรมี Big Data ด้านการศึกษาที่สมบูรณ์ เพื่อบูรณาการข้อมูลข่าวสารจากฐานข้อมูลเดียว ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเช่นกัน ในการนำข้อมูลไปพัฒนาการศึกษาให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบอำนาจให้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำกับดูแลการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงและทุกองค์กรหลักในพื้นที่  ดังนั้น สช. ต้องขอคำปรึกษาแนะนำแนวทางที่จะตอบสนองประเด็นปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของฝ่ายความมั่นคง ที่ต้องการให้มี "คณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้" เป็นการเฉพาะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนทุกประเภท ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนตรวจสอบคุณสมบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าควรสำรวจความต้องการของพื้นที่ พร้อมนำไปหารือและข้อความเห็นชอบจาก พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo
อิทธิพล รุ่งก่อน
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  107 ผลประชุม ก.ค.ศ.4/2561
  100 ประเพณีสงกรานต์ ศธ.
  099 ผลประชุม กช.1/61
  090 126 ปี ศธ.
  089 บทความ 126 ปี ศธ.
  088 ผลประชุม ก.ค.ศ.3/2561
  086 เตรียมจัดงาน 126 ปี ศธ.
  083 ไล่ออกข้าราชการทุจริตเงินกองทุนเสมาฯ
  081 อนุมัติเชี่ยวชา
  067 เฉลิมฉลองครบ 10 ปี ส่งเสริมการอ่าน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ