.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 132/2561
ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้
ไขปัญหาการทุจริตของ ศธ.


ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีความคืบหน้าผลสอบกรณีทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาคุณภาพชีวิต พบข้าราชการเอี่ยว 25 ราย และความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมสงขลา) ส่ง ป.ป.ช. แล้ว คาดรู้ผลสิ้นเดือน พ.ค.นี้

วันนี้ (9 พ.ค.61) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ศธ. ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อย่างใกล้ชิด ในการตรวจสอบกรณีการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ

ขณะเดียวกัน ป.ป.ท. ได้นำกระบวนการทำงานทุกรูปแบบที่มีมาใช้กับการทำคดีทุจริต กองทุนเสมาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นต้นแบบให้กับกรณีอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งทาง ป.ป.ท. ยืนยันว่าอีกไม่นานจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ส่วนการทำงานของ ศธ.นั้น คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงฯ ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง และตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด พบว่ากรณีทุจริตกองทุนเสมาฯ มีข้าราชการเกี่ยวข้อง จำนวน 25 ราย ทั้งที่พ้นจากราชการไปแล้ว และยังรับราชการอยู่ โดยแบ่งเป็น

- กลุ่มทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จำนวน 4 คน

- กลุ่มรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 คน

- กลุ่มไม่ปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมของทางราชการ จำนวน 2 คน

- กลุ่มประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ จำนวน 21 คน

  (ทั้งนี้ มีข้าราชการบางรายที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งกลุ่ม)

ส่วนความเสียหายจากการทุจริตเงินกองทุนเสมาฯ ขณะนี้ยอดรวมอยู่ที่ประมาณ 77 ล้านบาท โดยขอชี้แจงให้รับทราบด้วยว่า ผู้ที่ให้ความร่วมมือกับผู้ทุจริต จะโดนข้อหาฟอกเงินด้วย ขณะนี้ทาง ป.ป.ท. และ ป.ป.ง. กำลังสืบหาเส้นทางการเงินอยู่ โดยมีการสอบสวนทุกบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของกระบวนการเยียวยา ขณะนี้กำลังหาช่องทางช่วยเหลืออยู่ โดยได้ประสานไปทางกระทรวงสาธารณสุขให้ตัวแทนนักเรียนพยาบาลที่ได้รับความเสียหายมายื่นเรื่องร้องเรียนที่ ศธ. โดยจะเร่งดำเนินการความผิดทางละเมิดเพื่อเยียวยาผู้เสียหายอย่างเต็มที่

ส่วนโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมสงขลา) ขณะนี้ส่ง ป.ป.ช. แล้ว คาดรู้ผลสิ้นเดือน พ.ค.นี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวรายละเอียดถึงเรื่องนี้ว่า คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้มีข้อสรุปเบื้องต้นว่า ตั้งแต่เริ่มโครงการก่อสร้างอควาเรียมสงขลา เมื่อปี 2549 ภายในสองเดือนแรกก็มีการแก้ไขสัญญากันแล้ว รวมถึงตลอด 10 ปีของการดำเนินโครงการฯ มีการแก้ไขสัญญาทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง ซึ่งทางคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ปัญหาทุจริตฯ และคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง มีความเห็นตรงกันว่าเป็นการกระทำที่ผิดสังเกต เนื่องจากมีเหตุผลไม่เพียงพอในการแก้ไขสัญญา โดยเฉพาะการแก้ไขสัญญาสองครั้งสุดท้าย มีรายการแก้ไขกว่าร้อยรายการ

สิ่งสำคัญอีกเรื่องคือมีการจ่ายเงินล่วงหน้าก้อนใหญ่ ประมาณ 125 ล้านบาท ขณะที่ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาในปี 2546 นั้น อควาเรียมสงขลายังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่มีการตรวจรับไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีเงินเหลือจ่ายลงไปที่อควาเรียมสงขลาทุกปี ปีละประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำเงินไปเสริมทัศนียภาพ ทั้งที่ตัวอาคารยังสร้างไม่เสร็จ และหาคำอธิบายยังไม่ได้

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับเรื่องไปดำเนินการทางอาญาต่อแล้ว ส่วนทาง ศธ. จะส่งข้อสรุปเรื่องสัญญาดังกล่าวส่งให้ ป.ป.ช. ด้วย คาดว่าจะทราบผลชัดเจนภายในเดือนพฤษภาคม 2561


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช
Photo Credit ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, กิตติกร แซ่หมู่
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  127 ลงนามปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ ชพค.
  124 ประชุมยกอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
  122 ประชุมองค์กรหลัก 9/2561
  109 ผลประชุมกระทรวงฯ 1/2561
  094 ส่งความรู้ สร้างความสุข
  091 กำชับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศธ.
  087 พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
  074 ประชุมองค์กรหลัก 6/1561
  070 Public School
  066 รมว.ศธ.แต่งตั้ง คกก.สร้างความรับรู้ความเข้าใจของกระทรวง
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ