.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 129/2561
หัวหน้าผู้แทน JICA และเอกอัครราชทูตเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.


กระทรวงศึกษาธิการ - ภารกิจด้านต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ได้ให้การต้อนรับและหารือกับหัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย

เมื่อเวลา 09.00 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ น.ส.นงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การต้อนรับนายฮิโรโอะ ทานากะ (Mr Hiroo Tanaka) หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ประจำประเทศไทย : Chief Representative of JICA Thailand Office  และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือตามโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถสำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ณ ห้องทำงานรัฐมนตรี อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ


ต่อมาในเวลา 13.00 น. ได้ให้การต้อนรับนายเหวียน หาย บั่ง (Mr Nguyen Hai Bang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ณ ห้องทำงานรัฐมนตรี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย พร้อมทั้งกล่าวว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีความแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีความร่วมมือและสนับสนุนกันหลายด้าน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาและด้านต่าง ๆ ที่พร้อมให้การสนับสนุนร่วมกันต่อไป และชื่นชมการพัฒนาด้านการศึกษาของเวียดนาม ซึ่งประเทศไทยต้องเรียนรู้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนจากเวียดนามเช่นกันด้วย

นายเหวียน หาย บั่ง (Mr.Nguyen Hai Bang) กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาพบปะพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประเทศไทยและเวียดนามมีสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และด้านการศึกษา มีการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนกานสอนภาษาเวียดนามในไทย ขอบคุณประเทศไทยและรัฐบาลไทยที่อำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนเวียดนามในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดีเสมอมา


Written by จงจิตร ฟองละแอ,
Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  123 ยกอุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก
  105 ภารกิจที่ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
  104 หารือกับ KOSEN โตเกียว
  103 เยือนญี่ปุ่น
  095 เปิดประชุม SEAMEO RIHED
  079 หารือกับประธานสภา จ.ฟุกุโอกะ
  069 จับมือจีนสอนหลักสูตรอาชีวะระบบราง
  041 สามัคคีแฟร์ 2018 ที่สหราชอาณาจักร
  023 หารือกับออสเตรเลีย
  635 หารือกับอิสราเอล
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ