.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 123/2561
นายกฯ รับมอบ
เกียรติบัตร "อุทยานธรณีสตูล" เป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบเกียรติบัตร "อุทยานธรณีสตูล" เป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) จากยูเนสโก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ผู้แทน UNESCO ประเทศไทย, ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล, ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล เป็นต้น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการรับรองอุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) เป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกว่า สืบเนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO หรือยูเนสโก) ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่เห็นชอบให้ประเทศไทยเสนออุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

จากนั้น ยูเนสโกได้เข้ามาประเมินพื้นที่ เพื่อจัดทำรายงานเสนอในการประชุม UNESCO Global Geoparks Council เมื่อเดือนกันยายน 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อุทยานธรณีสตูลมีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมได้นำมติดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 204 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ลงมติให้การรับรองอุทยานธรณีใหม่ จำนวน 13 แห่ง รวมอุทยานธรณีสตูลด้วย

ปัจจุบันมีอุทยานธรณีระดับโลก จำนวน 140 แห่งใน 38 ประเทศทั่วโลก สำหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก รวม 8 แห่ง ได้แก่ มาเลเซีย 1 แห่ง, อินโดนีเซีย 4 แห่ง, เวียดนาม 2 แห่ง และไทย 1 แห่ง

ในส่วนของอุทยานธรณีสตูล มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอของจังหวัดสตูล คือ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง อำเภอละงู และอำเภอเมืองสตูล โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินปูน มีเกาะน้อยใหญ่ และชายหาดที่สวยงาม ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมทางธรรมชาติได้หลากหลายประเภท อาทิ ล่องแก่ง ดำน้ำ เที่ยวถ้ำ น้ำตก ชายหาด เป็นต้น

นอกจากนี้ กรมทรัพยากรธรณีได้ร่วมกับโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ (โรงเรียนอุทยานธรณี) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธรณีวิทยาขึ้นเมื่อปี 2554 โดยได้มีการปรับปรุงพื้นที่อาคาร และการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับหิน แร่ และฟอสซิล ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และคนในชุมชนได้มาเยี่ยมชม พร้อมกับโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ยังได้จัดการเรียนการสอนและจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนอุทยานธรณีสตูลมาอย่างต่อเนื่องด้วย

ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม "Satun UNESCO Global Geopark"
ได้ที่
www.satun-geopark.com


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  105 ภารกิจที่ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
  104 หารือกับ KOSEN โตเกียว
  103 เยือนญี่ปุ่น
  095 เปิดประชุม SEAMEO RIHED
  079 หารือกับประธานสภา จ.ฟุกุโอกะ
  069 จับมือจีนสอนหลักสูตรอาชีวะระบบราง
  041 สามัคคีแฟร์ 2018 ที่สหราชอาณาจักร
  023 หารือกับออสเตรเลีย
  635 หารือกับอิสราเอล
  626 ความร่วมมือกรอบมหาวิทยาลัยอาเซียน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ