.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 122/2561
ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 9/2561


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารฝ่ายการเมือง อาทิ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับเข้าร่วม

  • ซักซ้อมแผน Big Data พร้อมเตรียมขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ส่งต้นฉบับแผนงานเรื่อง Big Data ซึ่งมีรายละเอียดสำหรับแต่ละหน่วยงานว่าจะต้องทำอะไรบ้าง รวมทั้งแนวทางการซักซ้อมความเข้าใจให้เกิดความชัดเจน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา ได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ที่ประชุม ครม.จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านเข้ามาพิจารณาร่วมกัน ในส่วนของ ศธ. ก็มีความเกี่ยวข้องกับหลายด้าน โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้มีโอกาสหารือร่วมกับนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ ของ ศธ. ต่อไป

  • สกสค.-ออมสิน เตรียม MOU ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค.โครงการ 2-7 สัปดาห์หน้า

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาหนี้ครูโครงการ ช.พ.ค. โครงการที่ 2-7 ว่า เดิมมีการตกลงกันว่าในส่วนที่สนับสนุนเงินให้กับ สกสค. นั้น ทาง สกสค. ไม่ขอรับ แต่ขอให้นำไปเป็นส่วนลดอัตราดอกเบี้ยของครูในแต่ละโครงการ ซึ่งทางธนาคารออมสินก็ตกลงตามนั้น แต่ขอนำเงินไปเป็นค่าบริหารจัดการด้วย ทำให้ครูได้ส่วนลดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย

อย่างไรก็ตาม วันนี้ (1 พฤษภาคม 2561) ได้มีการตกลงตามที่ สกสค.ต้องการเรียบร้อยแล้ว และ สกสค. จะพิจารณาเพิ่มเติมด้วยว่าส่วนที่ให้กับสำนักงานฯ นั้น เกี่ยวข้องกับหนี้ไตรมาสด้วยหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดนี้จะพยายามให้เร็วที่สุด คาดว่าจะสามารถลงนามบันทึกข้อตกลงกับธนาคารออมสินได้ภายในวันศุกร์นี้ หรืออย่างช้าภายในสัปดาห์หน้า

  • เตรียมผลักดันนักเรียนระดับท็อปของประเทศเข้าสู่โคเซ็น เพื่อปั้นนักนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในส่วนของการศึกษาระบบโคเซ็น (KOSEN) ได้หารือร่วมกับประธานโคเซ็นของญี่ปุ่นแล้ว โดยอยากให้เข้าใจว่า โคเซ็นไม่ใช่อาชีวะของญี่ปุ่น แต่โคเซ็นคือการเตรียมกำลังคนเข้าสู่ยุค 4.0 เพื่อสร้างนักนวัตกรรม หรือนักเทคโนโลยีในระดับสูง ขณะนี้ ศธ.ได้มีการทำงานร่วมกับโคเซ็น โดยเปลี่ยนแผนขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ที่ให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับผิดชอบนำเด็กเก่งที่สุดของประเทศที่กำลังเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาใช้ระบบแบบโคเซ็นอย่างจริงจัง

นายพะโยม ชิณวงศ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเตรียมโครงการโคเซ็นนั้น เชื่อมโยงกับงานของศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. ทั้งเรื่องของอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จึงต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่การศึกษาระดับพื้นฐาน โดยที่ผ่านมาหากพูดถึงด้านอุดมศึกษาก็จะว่าด้วยเรื่องของงานวิชาการ ส่วนทางสายอาชีพจะมีทักษะแต่ยังขาดแนวคิดทางเทคโนโลยี วันนี้เราจึงต้องพยายามหาจุดกึ่งกลางในการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งมาสอดคล้องกับแนวทางโคเซ็นของญี่ปุ่น โดยใช้สถานศึกษาของเราที่มีความพร้อมอยู่แล้ว เพื่อยกระดับให้เป็นอาชีวะพรีเมียมให้ได้


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช
Photo Credit ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, กิตติกร แซ่หมู่
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  109 ผลประชุมกระทรวงฯ 1/2561
  094 ส่งความรู้ สร้างความสุข
  091 กำชับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศธ.
  087 พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
  074 ประชุมองค์กรหลัก 6/1561
  070 Public School
  066 รมว.ศธ.แต่งตั้ง คกก.สร้างความรับรู้ความเข้าใจของกระทรวง
  061 เตรียมหลักสูตรพัฒนาครูปี 2561
  059 สรรหาเลขาธิการคุรุสภา
  057 ประชุมองค์กรหลัก 5/1561
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ