.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 110/2561
"ทรู" มอบ
โน้ตบุ๊คสู่ 5 จังหวัดชายแดนใต้


วันนี้ (20 เมษายน 2561)  ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา - นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ภายใต้โครงการ "ทรูปลูกปัญญา" จำนวน 402 เครื่อง ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล และตัวแทนครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ

สำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คทั้งหมด สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการด้านวิชาชีพอย่างทัดเทียม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ มีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานจำนวนมาก อาทิ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ และนายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้ง ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและกิจการวิชาการ (Education and Academic Affairs) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้แทนผู้บริหารกลุ่มทรู ร่วมส่งมอบและให้กำลังใจครูอาสาฯ สถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนใต้ ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมสร้างเด็กดี-เด็กเก่ง" ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป


Written by ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ
Photo
Facebook: ฝนทอง ทอสายศิลป์
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  092 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาใน จชต.
 

072 อบรมความพร้อม รร.ประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ ที่สงขลา

  048 บรรยายคุณภาพการศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม ที่ มอ.ปัตตานี
  039 กศน-สอศ ลงนามร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมใน จชต.ที่ปัตตานี
  013 Big Data ศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ ที่ปัตตานี
  616 นายกฯ และรัฐมนตรีลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ปัตตานี
  612 ประชุมการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษาใน จชต.
  535 ศรีสะเกษ แชมป์โลก WBC ให้กำลังใจนักมวยโครงการสานฝันฯ
  441 รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 ที่ปัตตานี
  414 ประชุมติดตามงานและการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จชต.ที่ปัตตานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ