.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 105/2561
ภารกิจ รมว.ศธ. ที่ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ประกอบด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ น.ส.นงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเยือนจังหวัดฟุกุโอกะ ตามคำเชิญของประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561

ในโอกาสนี้ ได้หารือข้อราชการกับนาย Akira Higuchi ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ และนาย Hiroshi Ogawa ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ

รมว. ศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ที่เชิญคณะผู้แทนไทยมาเยือนในครั้งนี้ รวมทั้งได้ประสานงานเพื่อให้ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นด้วย ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ ฟุกุโอกะ การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามลำดับ

รมว. ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการดูงานที่ KOSEN โตเกียว ทำให้ได้รับทราบถึงข้อมูล วิสัยทัศน์ และภารกิจที่แท้จริงของ KOSEN และประสงค์จะให้ KOSEN ไปเปิดสาขาในประเทศไทยด้วย สำหรับความร่วมมือโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกับฟุกุโอกะ ก็ขอให้ขยายเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ทำอยู่กับกรุงเทพมหานคร โดยให้เพิ่มจำนวนโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการด้วย

นาย Akira Higuchi ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ กล่าวว่า ในจังหวัดฟุกุโอกะมี KOSEN 3 แห่ง และจะเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปเยี่ยมในโอกาสที่เหมาะสม สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมปลาย ขณะนี้มีนักเรียนไทยมาที่ฟุกุโอกะแล้วประมาณ 4 พันคน ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายไทยสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฟุกุโอกะในโอกาสต่อไป

นาย Hiroshi Ogawa ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยที่ได้สนับสนุนการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ ฟุกุโอกะ นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่อย่างแท้จริง ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่นได้ครบรอบ 130 ปี เมื่อปี 2560 หวังว่าจะมีการสานสัมพันธ์กันต่อไปในทุกด้าน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเยาวชน บุคลากร และศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และขอเชิญชวนให้นักเรียนไทยเรียนภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น

รมว. ศึกษาธิการ กล่าวสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างสองประเทศ โดยจะเพิ่มจำนวนนักเรียนไทยให้มากขึ้น ขณะนี้มีคนไทยเดินทางไปฟุกุโอกะปีละประมาณ 5 หมื่นคน หากมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนกันมากขึ้น ก็จะสามารถเพิ่มจำนวนคนมาฟุกุโอกะเพิ่มขึ้น นอกเหนือไปจากเมืองอื่น ๆ ที่คนไทยนิยมไปเที่ยว เช่น โตเกียว ฮอกไกโด โอซากา ฯลฯ

และขอยืนยันว่ารัฐบาลไทย ให้ความสำคัญกับประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา


Written by นงศิลินี โมสิกะ
Photo Credit นงศิลินี โมสิกะ
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  104 หารือกับ KOSEN โตเกียว
  103 เยือนญี่ปุ่น
  095 เปิดประชุม SEAMEO RIHED
  079 หารือกับประธานสภา จ.ฟุกุโอกะ
  069 จับมือจีนสอนหลักสูตรอาชีวะระบบราง
  041 สามัคคีแฟร์ 2018 ที่สหราชอาณาจักร
  023 หารือกับออสเตรเลีย
  635 หารือกับอิสราเอล
  626 ความร่วมมือกรอบมหาวิทยาลัยอาเซียน
  581 หารือกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ