.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 104/2561
รมว.ศธ.
หารือกับ KOSEN โตเกียว


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ประกอบด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ น.ส.นงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับผู้บริหาร KOSEN โตเกียว (National Institute of Technology, Tokyo College) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยมีนาย Isao Taniguchi ประธาน KOSEN ให้การต้อนรับ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า KOSEN เป็นสถาบันแห่งชาติที่มีศักยภาพสูงในการผลิตวิศวกร โดยได้ตระหนักว่าวิศวกรเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของสังคม วิศวกรในความหมายของ KOSEN คือ Social Doctors และ Creators สถาบันแห่งนี้เน้นการสอนในสาขาที่โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เช่น Mechanical & Material Engineering, Electrical & Electronic Engineering, Biological & Chemical Engineering, Civil Engineering และ Architectural Engineering

KOSEN เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ใช้เวลาเรียน 5 ปี  เมื่อจบแล้วสามารถทำงานได้ทันที หรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีก 2 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจำนวน 11 คน ศึกษาอยู่ที่ KOSEN และมีความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ.นครราชสีมา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จ.ชลบุรีด้วย ปัจจุบัน KOSEN มี 51 แห่งทั่วประเทศ

รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรีของไทยได้อนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาคของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในวงเงิน 3,500 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินงบประมาณของไทย 800 ล้านบาท และวงเงินนอกงบประมาณ 2,700 ล้านบาท โดยในส่วนของเงินสมทบมาจากแหล่งเงินกู้ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เพื่อนำมาพัฒนาการศึกษาของไทยในรูปแบบของ KOSEN

นาย Isao Taniguchi ประธาน KOSEN ของญี่ปุ่น กล่าวว่า ประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันและยินดีให้ความร่วมมือในการสร้างครูเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีของญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนไทย เงินกู้ที่ญี่ปุ่นให้ไทยเป็นเงินส่วนใหญ่ที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่ KOSEN เพื่อไปดำเนินการช่วยเหลือประเทศไทย บริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากกว่า 8 พันแห่งไปลงทุนในไทย และ KOSEN ก็ช่วยสร้างบุคลากรเพื่อป้อนให้บริษัทเหล่านี้ ดังนั้น การเรียนการสอนของ KOSEN จึงเน้นการผลิตบุคลากรคุณภาพเพื่อไปลงทุนในไทยด้วย

KOSEN ส่งนักเรียนไปฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นเครือข่าย โดยเน้นเทคนิคระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ KOSEN จึงเปรียบเสมือน "สถาบันที่สร้างวิศวกร" มีบริษัทจำนวนมากรอรับนักเรียนที่จบจาก KOSEN เพื่อเข้าทำงาน จากสถิติที่ผ่านมาอัตราส่วนนักเรียนที่จบ 1 คน มีบริษัทจำนวนกว่า 32 แห่งแย่งกันเสนองานให้ทำ

รมว.ศึกษาธิการ ได้แสดงความสนใจให้ครูและนักเรียนของไทยไปอบรมที่ KOSEN หากนักเรียนสนใจที่จะศึกษาต่อที่ KOSEN ก็สามารถสมัครได้ เนื่องจาก KOSEN เปิดหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วย

รมว.ศึกษาธิการ ได้เน้นเจตจำนงของการมาเยือน KOSEN ในครั้งนี้ว่า เพื่อให้ KOSEN พิจารณาการไปเปิดสาขาในประเทศไทย ซึ่งฝ่ายไทยมีความพร้อม เนื่องจากมีกฎหมายพิเศษที่สนับสนุนให้สามารถดำเนินการได้ทันที


Written by นงศิลินี โมสิกะ
Photo Credit นงศิลินี โมสิกะ
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  103 เยือนญี่ปุ่น
  095 เปิดประชุม SEAMEO RIHED
  079 หารือกับประธานสภา จ.ฟุกุโอกะ
  069 จับมือจีนสอนหลักสูตรอาชีวะระบบราง
  041 สามัคคีแฟร์ 2018 ที่สหราชอาณาจักร
  023 หารือกับออสเตรเลีย
  635 หารือกับอิสราเอล
  626 ความร่วมมือกรอบมหาวิทยาลัยอาเซียน
  581 หารือกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์
  569 หารือกับ OECD ที่ฝรั่งเศส
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ