.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 103/2561
รมว.ศธ.
เยือนญี่ปุ่น


รมว.ศึกษาธิการ "นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" เข้าพบนาย Yoshimasa Hayashi รมว.ศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่กระทรวงศึกษาธิการฯ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา พร้อมทั้งเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงของญี่ปุ่นไปเปิดสาขาในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ประกอบด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ น.ส.นงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าพบนาย Yoshimasa Hayashi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการฯ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รมว.ศึกษาธิการของไทย ได้กล่าวขอบคุณ รมว.ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น ที่ให้การต้อนรับ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ว่า​ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา โดยขอเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงของญี่ปุ่นไปเปิดสาขาในประเทศไทย รวมทั้งได้รับคำเชิญจากประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะให้ไปเยือนฟุกุโอกะ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่มีมาอย่างยาวนาน

รมว.ศึกษาธิการของไทย ได้กล่าวชมเชยประเทศญี่ปุ่นที่มีผลการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA เป็นอันดับที่ 2 ของโลกด้านวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยยังต้องการความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาด้านการศึกษา ในขณะนี้ได้มีกฎหมายพิเศษเพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศมาเปิดสาขาในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และยังมีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในลักษณะเดียวกันกับสถาบันการศึกษาในประเทศ ซึ่งหากเป็นสถาบันในระดับวิทยาลัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสามารถอนุญาตได้ทันที

ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการของไทย ได้ขอให้ทางฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาการเปิด KOSEN (National institute of Technology) ในไทย ซึ่งขณะนี้มีมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon สหรัฐอเมริกา ได้มาเปิดสาขาในไทยแล้ว และมีมหาวิทยาลัยจากไต้หวันและจีนที่แสดงความสนใจที่จะมาเปิดสาขาในไทย

รมว.ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น ได้แสดงความสนใจในเรื่องนี้ และกล่าวว่ามีบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากตั้งอยู่ในเขต EEC ของไทย สำหรับ KOSEN ก็มีสำนักงานอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการของไทยแล้ว บริษัทของญี่ปุ่นต่างก็มีประสบการณ์กับ KOSEN เป็นอย่างดี และยินดีให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในทุก ด้าน โดยส่วนตัวแล้วมีความผูกพันกับประเทศไทย เนื่องจากในอดีตเคยเป็นนักธุรกิจที่ติดต่อกับไทยมาก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง

ก่อนเดินทางกลับ รมว.ศึกษาธิการของไทย ได้เรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น ได้เดินทางไปเยือนไทยในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป


Written by นงศิลินี โมสิกะ
Photo Credit นงศิลินี โมสิกะ
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  095 เปิดประชุม SEAMEO RIHED
  079 หารือกับประธานสภา จ.ฟุกุโอกะ
  069 จับมือจีนสอนหลักสูตรอาชีวะระบบราง
  041 สามัคคีแฟร์ 2018 ที่สหราชอาณาจักร
  023 หารือกับออสเตรเลีย
  635 หารือกับอิสราเอล
  626 ความร่วมมือกรอบมหาวิทยาลัยอาเซียน
  581 หารือกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์
  569 หารือกับ OECD ที่ฝรั่งเศส
  566 ประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ครั้งที่ 39 ที่ฝรั่งเศส
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ