.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 100/2561
ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานรดน้ำขอพร "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2561 รมว.ศึกษาธิการย้ำ "ออเจ้าจงอย่าโกง จงทำดี ทำงานให้สำเร็จอย่างเต็มที่"

เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา, นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงานในกำกับ ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีรดน้ำขอพร "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2561

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวอำนวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ว่า ขอนำคำอำนวยพรของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาสู่ทุกท่านว่า "ขอให้ทำงานให้สำเร็จ ถ้าเราทำดี ในที่สุดสิ่งดีงามก็จะเข้ามาในชีวิตเอง โดยไม่ต้องไปคิดอะไรมาก"

โอกาสวันสงกรานต์ในปีนี้ ขออัญเชิญพร 3 ประการ อันประกอบด้วยพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งคำกล่าวและคำสั่งสอนในการสนทนาธรรมกับหลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ และหลวงปู่อว้าน เขมโก วัดป่านาคนิมิตต์ จ.สกลนคร ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเพื่อเป็นข้อคิดในวันสงกรานต์ให้กับทุกคน

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าให้ฟังว่า “ไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไร ก็จะคิดถึงอนาคตของเด็กเสมอ” และเมื่อเกิดปัญหาแล้วนำไปทูลเล่าให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ฟัง พระองค์ก็ทรงสั่งสอนว่า “อย่าทำตัวให้เป็นปัญหา แต่จงเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา”

นอกจากนี้ยังมีโอกาสพบกับ หลวงปู่แบน ธนากโร (พระภาวนาวิสุทธิญาณเถระ) วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร ท่านบอกว่า ขอให้เร่งความเร็วในการทํางานอีก 200%-300% โดยต้องทำงานให้หนักขึ้นเนื่องจาก ศธ. มีเรื่องราวมากมายที่ต้องสะสาง อย่าลืมว่าเวลาเราอยู่ในเรือใช้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลก็สามารถนำพาเรือไปข้างหน้าได้ แต่หากเรือมีรูรั่ว เรือก็จะจม หากการทุจริตคอร์รัปชันยังมีมากอยู่ ก็เหมือนเรือมีรูรั่ว และขอให้ไปเล่าให้ข้าราชการที่กระทรวงฟังด้วยว่าใครก็ตามที่เอาเงินที่โกงมาไปเลี้ยงลูกหลาน ลูกหลานก็จะไม่เจริญ เพราะเงินนั้นไม่บริสุทธิ์ นี่คือกฎแห่งกรรม ดังนั้นขอฝากให้ทำงานให้หนักและอย่าลืมอุดรูรั่วด้วย

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ นำคำสอนของ หลวงปู่อว้าน เขมโก วัดป่านาคนิมิตต์ จังหวัดสกลนคร มาบอกเล่า โดยท่านสอนให้ทำจิตใจนิ่งเข้าไว้ เพราะไม่ว่าคนเราจะทำอะไรก็จะมีคนชมและมีคนด่าว่าเสมอ แม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงทำดีขนาดไหนก็ยังมีคนติฉินนินทาเป็นโลกธรรม เราจึงควรฝึก “กรรมฐาน” ซึ่งหมายถึง ฐานของการกระทำ เช่น ต้นไม้หากมีรากหรือฐานที่ดี ลมพัดไปมาก็ไม่หวั่นไหว กรรมฐานจึงทำให้เรานิ่งสงบ ไม่หวั่นไหวไปกับโลกธรรม

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวฝากทิ้งท้ายให้ข้อคิดแก่ผู้ร่วมงานด้วยว่า "ออเจ้าจงอย่าโกง จงทำดี ทำงานให้สำเร็จอย่างเต็มที่ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ และขออำนวยพร ให้บารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ บันดาลให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น"

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวอำนวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ว่า ขอนำคำอำนวยพรที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มาสู่พี่น้องข้าราชการทุกคนว่า "จะทำสิ่งใดก็ขอให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง" ทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีอยู่ 6 ข้อ ได้แก่ 1) หลักคุณธรรม 2) หลักนิติธรรม 3) ความโปร่งใส 4) ความคุ้มค่า 5) การมีส่วนร่วม 6) ความรับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้นำเสนอหลักธรรมาภิบาลในด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาให้พิจารณา ซึ่งเป็นการปรับปรุงพัฒนาให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักการสำคัญเพิ่มอีก 4 ข้อคือ 1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 2) ค่านิยมประชาธิปไตย 3) ความร่วมมือประชารัฐ 4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร ขอให้ทุกท่านได้ศึกษาและยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศต่อไป

ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทยนี้ ขอให้ทุกคนก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้การศึกษาไทยมีความเข้มแข็ง เป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศ ตลอดจนขออำนาจแห่งความดีของคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรดประทานพรแก่ท่าน พร้อมด้วยพระเดชะบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความเจริญก้าวหน้า หวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวอำนวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ว่า โอกาสนี้มีทั้งวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุรวมกัน ถือเป็นประเพณีที่ดีงามของไทย เป็นช่วงที่ทำให้เราได้ระลึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่ ญาติพี่น้อง รวมถึงผู้บังคับบัญชา ซึ่งเราทุกคนอยากให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข นั่นคือการให้ท่านทำงานจึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี และในวันนี้ท่านก็ได้กลับมาเยี่ยมเยียนพบปะชาวกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งประเพณีอันดีงาม ซึ่งตนรู้สึกดีใจที่ได้มาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นเช่นนี้

โอกาสนี้ จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านนับถือ ขอพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “บิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” ได้โปรดคุ้มครองให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ทำงานสิ่งใดก็สำเร็จสมดังที่หวังไว้ และขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้านตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ

นายสมชัย วุฑฒิปรีชา อดีต รมช.ศึกษาธิการ และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอำนวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ว่า กระทรวงศึกษาธิการเป็นกำลังอันสำคัญยิ่งในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม การที่เราทุกคนนั่งอยู่ ณ ที่นี้ ได้บ่งบอกถึงความรู้สึกของคนรุ่นต่อรุ่น ตนมีความชื่นใจอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ในบรรยากาศของพี่น้องชาวกระทรวงศึกษาธิการวันนี้

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ขออันเชิญคุณอำนาจพระศรีรัตนตรัย จงประทานพรแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการทุกท่าน ตลอดจนข้าราชการ ศธ.พร้อมครอบครัว ให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่าน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดงานในปีนี้ว่า ถือเป็นโอกาสสำคัญที่พี่น้องชาวกระทรวงศึกษาธิการได้รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ผู้อาวุโส เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเป็นการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป อันเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพนับถือ

ชาวกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมกันจัดงานรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ขึ้น ภายใต้ชื่องานว่า “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” และขอถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้ร่วมกับชาวกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่พร้อมกัน ณ ที่นี้ ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือ ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และท่านผู้อาวุโสทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวงWritten อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, ปารัชญ์ ไชยเวช
Photo Credit
อิทธิพล รุ่งก่อน, กิตติกร แซ่หมู่, ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  099 ผลประชุม กช.1/61
  090 126 ปี ศธ.
  089 บทความ 126 ปี ศธ.
  088 ผลประชุม ก.ค.ศ.3/2561
  086 เตรียมจัดงาน 126 ปี ศธ.
  083 ไล่ออกข้าราชการทุจริตเงินกองทุนเสมาฯ
  081 อนุมัติเชี่ยวชา
  067 เฉลิมฉลองครบ 10 ปี ส่งเสริมการอ่าน
  062 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์
  054 เลขาฯ รมว.ศธ.ให้กำลังใจนักเรียนตอบปัญหาคณิตศาสตร์นานาชาติ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ