.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 81/2561
ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 18 ราย


นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ 13/2556 จำนวน 18 ราย ดังนี้

1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย ได้แก่
     1) นายชาญศักดิ์ ลาหาญ โรงเรียนบ้านนาผาง (วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป.อำนาจเจริญ
     2) นางสวิตตา มุ่งธนวรกุล โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา สพม.เขต 31
     3) นางฉวีวรรณ จันทรชิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
     4) นางราตรี วีระวัฒน์โสภณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว สพม.เขต 7

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
     5) นายสุรศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย ได้แก่
     6) นายประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) สพป.สมุทรสาคร
     7) นายไพโรจน์ ชนะภัย โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
     8) นายอิสมัน อิสสะมะแอ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
     9) นายกัมพล แสงพงษ์พิทยา โรงเรียนวัดเนินพระ (ทรงบัณฑิตย์ราษฎร์รังสรรค์) สพป.ระยอง เขต 1
     10) นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป.นครพนม เขต 1
     11) นายประวิทย์ จันทา โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป.นครพนม เขต 2
     12) นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
     13) นายสมนึก อ่อนคง โรงเรียนวัดเขาแดง จังหวัดพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
     14) นายสมเกียรติ ชูบัว โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) จังหวัดพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
     15) นายสมเดช ฤทธิ์คง โรงเรียนบ้านควนดินแดง จังหวัดพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1

4. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่
     16) นางสุพร สามัตถิยะ สพป.ยโสธร เขต 1
     17) นายอวยชัย ศรีตระกูล สพป.เชียงใหม่ เขต 1

5. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
     18) นายนพพร มากคงแก้ว สพป.กำแพงเพชร เขต 2


Written by ดรุวรรณ บุญมาก
Graphic/
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
   
  067 เฉลิมฉลองครบ 10 ปี ส่งเสริมการอ่าน
  062 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์
  054 เลขาฯ รมว.ศธ.ให้กำลังใจนักเรียนตอบปัญหาคณิตศาสตร์นานาชาติ
  045 ผลประชุม ก.ค.ศ.2/2561
  037 100 ปีการศึกษาเอกชน
  025 อนุมัติเชี่ยวชาญ
  024 ประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ
  014 ประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ.1/2561
  644 ผลประชุม กช.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ