.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 80/2561
รมช.ศธ."นพ.อุดม" ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร


รมช.ศึกษาธิการ "นพ.อุดม คชินทร" ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เผยแนวทางสำคัญของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษา ในการสร้างผู้เรียน "อาชีวะพรีเมียม" ให้มีแนวคิดเชิงวิศวกรแบบมืออาชีพ มีทักษะคิดวิเคราะห์ ทำงานได้ และสร้างสิ่งใหม่เป็น  ฝากให้ช่วยกันผลิตคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนสายวิชาชีพ ที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ นำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก แต่ก็ต้องยอมรับว่าเรายังขาดแคลนกำลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะช่างฝีมือในหลายสาขาวิชา และขาดกำลังคนที่มีทักษะระดับสูงและสามารถใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ประกอบกับเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการเรื่องทักษะในการทำงานของเด็กจบใหม่ยังไม่เพียงพอด้วย

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะฝ่ายผลิตกำลังคน กำลังเร่งพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีวศึกษาให้เกิดขึ้นให้ได้ โดยยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทั้งในสาขาระบบราง อุตสาหกรรมการบิน โลจิสติกส์ แมคคาทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อสร้างผู้เรียนอาชีวะรุ่นใหม่ (อาชีวะพรีเมียม) ที่มีแนวคิดเชิงวิศวกรแบบมืออาชีพ มีทักษะคิดวิเคราะห์ ทำงานได้ และสร้างสิ่งใหม่เป็น

ส่วนการจัดการอุดมศึกษาก็มีความสำคัญ ขณะนี้รัฐบาลเตรียมที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่ม (Top up) สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่สร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ พึ่งพาตนเองได้ และสิ่งสำคัญคือเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ได้ เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลคนรุ่นใหม่ (Gen Z) ที่ต้องการเรียนรู้ตลอดเวลาในทุกที่ จึงอาจต้องลดการเรียนอย่างเป็นทางการ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนออนไลน์ และปรับตัวเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่ทุกคน ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งจุดเด่นของแต่ละสถาบันด้วย เมื่อนั้นภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตก็จะเปลี่ยนแปลงไป เปิดรับกลุ่มคนที่หลากหลายเข้ามาเรียนรู้ ทั้งเด็กรุ่นใหม่ นักศึกษาต่างชาติ ประชาชน ผู้สูงวัย เป็นต้น พร้อมตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาพื้นที่และประเทศอย่างแท้จริง

"ต้องขอชื่นชมการจัดการสอนของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ที่ช่วยสร้างนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่ ที่มีความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จนได้รับรางวัลจากการประกวดระดับนานาชาติกลับมา ขอแสดงความยินดีและขอให้ทุกคนได้มีความภาคภูมิใจในตนเอง ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ตลอดจนครูบาอาจารย์ วิทยาลัย และครอบครัว ฝากให้ช่วยกันผลิตคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันมากขึ้น เป็นการนำทักษะที่เรียนมาใช้งานจริง เพื่อเป็นการนำทักษะวิชาชีพที่เรียนมาปรับใช้งานจริง คิดจริง ทำจริง และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป" นพ.อุดม กล่าว


Written by ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  063 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่สมุทรสงคราม
  058 อาชีวะพรีเมี่ยม
  052 ตรวจเยี่ยม วท.กำแพงเพชร
  026 เปิดศูนย์พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ ระยอง
  010 ต้อนรับแชมป์โลกแกะสลักหิมะ วอศ.อุบลราชธานี
  658 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ ที่พิษณุโลก
  601 นายกฯ มอบนโยบายจัดการศึกษาใน EEC ที่ชลบุรี
  570 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ ที่ชลบุรี
  551 มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาอาชีวศึกษา
  550 เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษ จชต.ที่ปัตตานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ