.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 79/2561
ศธ.หารือกับ
ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


รมว.ศึกษาธิการ หารือกับประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันยกระดับการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะโครงการ "โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง" พร้อมเชิญชวนสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูง มาร่วมจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรญี่ปุ่น เพื่อเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการผลิตกำลังคนตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 และความต้องการกำลังคนในพื้นที่ EEC

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 อาคารราชวัลลภ, นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ น.ส.นงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายอากิระ ฮิกุชิ ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-ฟุกุโอกะ ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง โดยต้องการที่จะมีความร่วมมือให้แน่นเฟ้นมากขึ้น โดยใช้หลักสูตรญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการผลิตกำลังคนตอบโจทย์การก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 และตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนในพื้นที่ EEC

จึงขอเชิญชวนให้สภาจังหวัดฟุกุโอกะ มาร่วมจัดการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กับสถาบันการศึกษาของไทย เสมือนเรียนหลักสูตรเดียวกับที่ญี่ปุ่น อาทิ ใช้หลักสูตรญี่ปุ่น, ส่งเสริมการเรียนและฝึกประสบการณ์จริงในบริษัท สถานประกอบการ หรือโรงงานญี่ปุ่นในพื้นที่ EEC, จัดหาครูผู้สอนเป็นชาวญี่ปุ่น เป็นต้น โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่จะมีการจัดตั้งสถานกงสุลไทย ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

นายอากิระ ฮิกุชิ ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ กล่าวแสดงความยินดีเช่นกันที่จะมีการตั้งสถานกงสุลไทย ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีความร่วมมือด้านบุคลากรและด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ในส่วนของความร่วมมือด้านการศึกษา ถือว่าไทย-ฟุกุโอกะได้ดำเนินโครงการที่สำคัญ ๆ หลายส่วน โดยเฉพาะโครงการ "โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง" ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับโรงเรียนในจังหวัดฟุกุโอกะ และมีความยินดีที่จะจัดการศึกษาร่วมกับไทยในพื้นที่ EEC อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะได้เรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการ เดินทางเยือนจังหวัดฟุกุโอกะอย่างเป็นทางการด้วย


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  079 หารือกับประธานสภา จ.ฟุกุโอกะ
  069 จับมือจีนสอนหลักสูตรอาชีวะระบบราง
  041 สามัคคีแฟร์ 2018 ที่สหราชอาณาจักร
  023 หารือกับออสเตรเลีย
  635 หารือกับอิสราเอล
  626 ความร่วมมือกรอบมหาวิทยาลัยอาเซียน
  581 หารือกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์
  569 หารือกับ OECD ที่ฝรั่งเศส
  566 ประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ครั้งที่ 39 ที่ฝรั่งเศส
  532 2 มหาวิทยาลัยระดับโลกเตรียมเปิดในไทย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ