.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 69/2561
ศธ.จับมือจีนสอนหลักสูตรอาชีวะระบบรางไทย-จีน พร้อมยกระดับหลักสูตรและการเรียนการสอนร่วมไทย-จีนในสาขาวิชาที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของไทย


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จับมือจีน สอนหลักสูตรอาชีวะระบบรางไทย-จีน พร้อมยกระดับหลักสูตรและการเรียนการสอนร่วมไทย-จีนในสาขาวิชาที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของไทย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 เริ่มต้นที่หลักสูตรสาขาระบบราง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ให้การต้อนรับและหารือกับนายหลู่ย์ เจี้ยน (H.E. Mr. Lyu Jian) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนระบบรางไทย-จีน และยกระดับการเรียนระบบรางของอาชีวศึกษาไทย ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เปิดเผยภายหลังการหารือว่า จีนมีความยินดีและมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างจริงจังใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ

  • การจัดตั้งโรงเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านระบบรางไทย-จีน ด้วยหลักสูตรจีน 100% ทั้งด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และประกาศนียบัตร ส่วนการลงทุนจะเป็นการร่วมกับฝ่ายไทย ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มต้นในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่มีความพร้อมก่อน

  • ความร่วมมือการยกระดับหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนร่วมไทย-จีน ในสาขาวิชาที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของไทย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 เช่น ระบบราง อากาศยาน แมคคาทรอนิกส์ โลจิสติกส์ โดยเริ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้จีนช่วยรับรองหลักสูตรและจัดการเรียนร่วมในรูปแบบทวิวุฒิ โดยอาจเรียนที่ไทยเป็นเวลา 1 ปี จากนั้นจึงไปเรียนที่จีนอีก 1 ปี จบออกมาได้วุฒิการศึกษาจากทั้ง 2 ประเทศ

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า จีนได้ยืนยันที่จะร่วมมือด้านการยกระดับการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของไทยอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสาขาระบบราง ซึ่งจีนมีความถนัดและเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาก และที่ผ่านมาสถาบันอาชีวศึกษาไทยก็มีความร่วมมือในสาขาระบบรางกับ 4 สถาบันอาชีวศึกษาหลักของจีนอยู่แล้ว แต่เป็นความร่วมมือระดับสถาบัน

การหารือในครั้งนี้จึงจะขยายเป็นความร่วมมือระดับกระทรวง (Government to Government: G to G) ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ โดยเริ่มต้นที่สาขาระบบราง เพื่อให้จีนช่วยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนระบบรางแก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยอย่างเข้มข้นและมีมาตรฐานระดับนานาชาติ ที่จะเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนช่าง ช่างเทคนิค และวิศวกรระบบรางของไทย ตลอดจนยกระดับประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระบบรางในภูมิภาคอาเซียน รองรับการขยายในระดับเมืองและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เมียนมา ที่ต้องการองค์ความรู้ในเรื่องเหล่านี้ต่อไป

ทั้งนี้ ศธ.จะหารือในรายละเอียดกับทางจีนอย่างเร่งด่วน เพื่อดำเนินการให้ทันเปิดหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  041 สามัคคีแฟร์ 2018 ที่สหราชอาณาจักร
  023 หารือกับออสเตรเลีย
  635 หารือกับอิสราเอล
  626 ความร่วมมือกรอบมหาวิทยาลัยอาเซียน
  581 หารือกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์
  569 หารือกับ OECD ที่ฝรั่งเศส
  566 ประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ครั้งที่ 39 ที่ฝรั่งเศส
  532 2 มหาวิทยาลัยระดับโลกเตรียมเปิดในไทย
  470 มอบรางวัลโต้วาทีเยาวชนอาเซียน
  467 หารือกับเอกอัครราชทูตคิวบา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ