.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 67/2561
สำนักงาน
กศน.เตรียมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี การส่งเสริมการอ่าน


กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่าน ตลอดเดือนเมษายน 2561 ขึ้นที่สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พร้อมจัดประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านจากแนวพระราชดำริ มุ่งหวังให้คนไทยทุกช่วงวัยมีนิสัยรักการอ่าน และทุกจังหวัดเป็นเมืองนักอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น "วันรักการอ่าน" และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนสิงหาคม 2552 ที่ได้กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดให้ "พ.ศ.2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน"

ในปีนี้ สำนักงาน กศน. โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมการอ่านทุกภาคส่วน ได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่าน (2552-2561)  ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

โดยจะมีหน่วยงาน สถานศึกษา และห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองตลอดช่วงเดือนเมษายน 2561 ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจ เช่น การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านจากแนวพระราชดำริด้านการอ่าน ซึ่งจะคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 1) เป็นผลงานตามแนวพระราชดำริ 2) เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 3) เป็นผลงานที่บังเกิดผลในทางการสร้างจิตสำนึก สร้างขวัญกำลังใจ และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกแห่ง ได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บังเกิดผล ทำให้คนไทยทุกช่วงวัยมีนิสัยรักการอ่าน และทุกจังหวัดเป็นเมืองนักอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป


Written by วัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย
Photo Credit สำนักงาน กศน.
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร
8/3/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  062 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์
  054 เลขาฯ รมว.ศธ.ให้กำลังใจนักเรียนตอบปัญหาคณิตศาสตร์นานาชาติ
  045 ผลประชุม ก.ค.ศ.2/2561
  037 100 ปีการศึกษาเอกชน
  025 อนุมัติเชี่ยวชาญ
  024 ประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ
  014 ประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ.1/2561
  644 ผลประชุม กช.
  642 ผลประชุม ก.ค.ศ. 17/2560
  625 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 7 ราย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ