.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 53/2561
รมช.ศธ."นพ.อุดม
" ย้ำ​มหาวิทยาลัยยุค​ 4.0 ต้องก้าวทันโลกอนาคต​ พร้อมแข่งขันในระดับสากล


เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 22 กุมภาพันธ์​ 2561  ศ.คลินิก​ นพ.อุดม​ ค​ชิ​นทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​  บรรยายพิเศษหัวข้อ "มหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0" ในการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชัน​ โดยมี​ ผศ.ดร.วันชัย​ สุทธะนันท์​ อธิการบดีมหาวิทยาลัย​ศิลปากร​ และคณะผู้บริหาร​มหาวิทยาลัย​ศิลปากร​ ร่วมรับฟังการบรรยาย

นพ.อุดม​ ค​ชิ​นทร กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า​ ปัจจุบัน​โลกเปลี่ยน​แปลง​ไปเร็วมาก​ ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท​ในการดำเนิน​ชีวิต​ ทั้งเรื่องการเรียน​และการทำงาน​ เช่น การแทนที่แรงงานด้วยหุ่นยนต์​ เป็นต้น สถาบัน​อุดมศึกษา​จึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง​ของโลกในศตวรรษ​ที่​ 21​ โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยน​กระบวนการ​เรียน​การ​สอน​ ด้วยสื่อใหม่ที่จะเอื้อให้​เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา​ หรือการเรียนออนไลน์​ แต่ในขณะเดียวกัน ยังคงเน้นสร้างทักษะคิดวิเคราะห์​ การแก้ไขปัญหา​ และได้ลงมือปฏิบัติจริง​ มีวินัยใฝ่เรียนรู้​ เป็นบัณฑิต​ที่มีความรู้ มีทักษะ​สูง​ และแข่งขันได้ในระดับสากล​ ที่สำคัญคือสามารถนำความรู้ความสามารถ​ไปสร้างเป็นนวัตกรรม​ใหม่ได้

นอกจากนี้ ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษา​จะมีการแข่งขันสูงขึ้น ทั้งการแข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น สถาบัน​อุดมศึกษา​ยุคใหม่​ ต้องหาจุดเด่นของตนเองให้พบ​ เพื่อสร้างความแตกต่าง​และความยั่งยืน​ในระยะยาว​ อีกทั้งควรมีเครือข่าย​ในการแลกเปลี่ยน​ แบ่งปัน​ทรัพยากร​ด้านการศึกษา​ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน​อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเตรียมเกณฑ์​การวัดความสามารถ​ด้านทักษะ​ภาษาอังกฤษ​ ทักษะ​ด้านดิจิทัล และทักษะเฉพาะ​ทางมากขึ้น ตลอดจนจัดหลักสูตร​สำหรับผู้สูงอายุ​ พัฒนา​ศักยภาพ​คนวัยทำงาน​ เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้การพัฒนาและยกระดับ​คุณภาพ​การอุดมศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว นำประเทศ​ไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ​ที่​ 21 ได้อย่างแน่นอน

นพ.อุดม กล่าวด้วยว่า ในส่วนของ ศธ. ได้มีนโยบาย​สร้าง​บัณฑิต​พันธุ์ใหม่​ ซึ่งได้หารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น โดยในหลักการยังคงเน้นทักษะ​การคิดวิเคราะห์​ สอดแทรก​หลักปรัชญา​ของเศรษฐกิจพอเพียง​ มีการฟื้นฟู​ทักษะ​เก่าและเพิ่ม​พูนทักษะใหม่ ๆ ​ในหลายด้าน​ เพื่อสร้างคนคุณภาพ มีทักษะ คิดได้ ทำงานเป็น ตอบโจทย์​ความต้องการ​อุตสาหกรรม​ในอนาคต​ โดยเน้นการเรียนในสถานที่​จริง​ ​ทำงาน​จริง นอกจากนี้จะเพิ่ม​หลักสูตร​ Non-Degree ให้มากขึ้น​ เพื่อตอบสนอง​ความต้องการ​ของคนรุ่นใหม่​ รวมทั้งมีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น​ มีศาสตร์/สาขาวิชาที่มีความน่าสนใจอย่างหลากหลาย​

More Photos facebook ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี


Written by อิทธิพล รุ่งก่อน
Photo Credit
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
23/2/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  044 รับฟังภาคเอกชนผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่รองรับ New S-Curve
  032 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ มจพ.ระยอง และ วท.บ้านค่าย
  029 มอบนโยบาย ทปอ.มรภ.
  004 แนวคิดนโยบายการอุดมศึกษา
  651 รับมอบเงินจาก MK เพื่อสนับสนุนสร้างอาคาร ม.มหิดล
  645 มอบนโยบายมหาวิทยาลัยเปลี่ยน 4 ข้อ
  638 หารือกับฟินแลนด์
  632 ลั่น 1 ปีผุดกระทรวงการอุดมศึกษา
  624 นพ.อุดม เข้าหารือภายในก่อนเข้าทำงานวันแรก 5 ธค.นี้
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ