.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 49/2561
ศธ.เตรียม
จัดตั้ง "ห้องเรียนภาษาจีน" เริ่ม ป.1 ปีการศึกษา 2561


ศธ.เตรียมจัดตั้งห้องเรียนภาษาจีน มุ่งหวังสร้างทักษะการสื่อสาร 2 ภาษา โดยใช้แนวทางเดียวกับความสำเร็จของห้องเรียนกีฬาและห้องเรียนดนตรี เริ่มต้นปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปในโรงเรียนที่มีความพร้อมทุกภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม, นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ ศธ. ได้ดำเนินโครงการยกระดับการสอนภาษาอังกฤษมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากครูสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งห้องเรียนภาษาจีน โดยใช้แนวทางเดียวกับห้องเรียนกีฬาและห้องเรียนดนตรี ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการชื่นชมจากนายกรัฐมนตรีแล้ว เพื่อพัฒนาการสื่อสารแบบสองภาษา เพราะไม่เพียงจะสอนเน้นภาษาจีนเท่านั้น แต่จะเรียนวิชาอื่นเป็นภาษาจีนด้วย

ในส่วนของรูปแบบการดำเนินงาน ได้มอบให้คณะทำงานวางแผนรายละเอียดโครงการต่อไป โดยจะเริ่มต้นในระดับชั้น ป.1 ในโรงเรียนภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีความพร้อมก่อน เพื่อปูพื้นฐานและเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ ทั้งนี้จะเร่งให้ทันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561

นอกจากนี้ คณะทำงานได้ดำเนินการผลักดันการเรียนการสอนภาษาจีนในหลายส่วน อาทิ จัดค่ายอบรมครูภาษาจีนที่มีอยู่กว่า 2,000 คน จำนวน 2 รุ่น เพื่อพัฒนาแบบเข้มข้นทั้งการออกเสียง โครงสร้างประโยคแบบจีน ไวยากรณ์ การเขียน การแปลความ ตลอดจนวัฒนธรรมจีน, การจัดตั้งสถาบันภาษาจีน ณ อาคาร สพฐ.2 ชั้น 3, พัฒนาสาระการเรียนรู้ภาษาจีน แบบเรียน และสื่อการสอน เป็นต้น


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
20/2/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  043 ประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2561
  042 ชำระใบประกอบวิชาชีพ
  040 ศธ.ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน
  027 ประชุมองค์กรหลัก 3/1561
  022 นศ.อาชีวะร่วมปรับภูมิทัศน์วังจันทรเกษม
  020 ต้อนรับนักกีฬาสโนว์บอร์ด
  019 ปรับปรุงภูมิทัศน์การบูรณะวังจันทรเกษม
  017 วันครู
  012 แถลงข่าววันครู
  009 ประชุม คกก.บูรณาการการศึกษาภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ