.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 24/2561
ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 10 ราย


นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ 4 ราย และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 6 ราย ดังนี้

ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย ได้แก่

1) นางสมพร สถิตโกศล  โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
2) นางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
3) นางปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
4) นายบัณฑิต ทองคำ  วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย ได้แก่

1) นายปราโมท อัมรักษ์  โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ สพป.สระแก้ว เขต 1
2) นายสุเมธ ปานะถึก  โรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย สพม.เขต 19
3) นายวีรยุทธ ชานัย  โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จังหวัดหนองคาย สพม.เขต 21
4) นายสมชัย การมาโส  โรงเรียนบ้านเทพประทับ สพป.หนองคาย เขต 1
5) นายโชคดี กลับสวัสดิ์  โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต 2
6) นายไทยภูษา สุวรรณพันธ์  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า สพป.ชลบุรี เขต 3


ดรุวรรณ บุญมาก, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
รายงาน/กราฟิก
30
/1/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  024 ประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ
  014 ประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ.1/2561
  644 ผลประชุม กช.
  642 ผลประชุม ก.ค.ศ. 17/2560
  625 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 7 ราย
  620 ประชุมบอร์ด กศน. 2/2560
  615 ตรวจเยี่ยม มอ.วิทยานาสรณ์ ที่สงขลา
  605 ก.ค.ศ.อนุมัติแต่งตั้ง ผอ.สพท.110 ราย
  592 ประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ 7/2560
  559 เปิดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ