.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 14/2561
ผลประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ.


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการตรวจราชการตามนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ซึ่งคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงได้รวบรวมวิเคราะห์ เพื่อต้องการให้เป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการเปรียบเทียบการลงทุนต้นทุนต่อหัวเฉลี่ย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ผลคะแนน O-NET เป็นเกณฑ์ เช่น ต้นทุนต่อโรงเรียนประมาณเท่าไร ตรงไหนบ้าง จุดไหนสูงหรือต่ำ หากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ต้นทุนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5 หมื่นกว่าบาท แต่เมื่อเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ขึ้นตามลำดับต้นทุนต่อหัวเฉลี่ยก็จะน้อยลงตามลำดับ ดังนั้น ข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการวางแผนของระบบการบริหารงานบุคคล และใช้สำหรับการลงทุนเพื่อการศึกษาของรัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไปด้วย

นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการตรวจราชการ คือ ขอให้มีการนำข้อมูลจากการตรวจราชการมาใช้อย่างรวดเร็ว อาจไม่จำเป็นต้องรอให้ครบ 6 เดือนแล้วมารายงาน เพราะนโยบายบางเรื่องที่ลงไปพบปัญหาแล้วกว่าจะมารายงานอาจจะช้าไป เช่น บางโรงเรียนมีชั้นอนุบาล 1 เพียงคนเดียวต่อห้อง แต่โรงเรียนก็สามารถแก้ไขด้วยการเรียนรวมชั้นอนุบาล 3 ปัญหาเหล่านี้หากได้รับทราบไว ก็จะแก้ปัญหาได้ไว ที่สำคัญคือคณะกรรมการตรวจหรือผู้ตรวจลงพื้นที่ไปดู ก็จะเป็นกลางกว่า ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลถึงการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาอีกด้วย

อีกประเด็นที่ประชุมเสนอ คือ ขอให้เน้นการบูรณาการในการจัดการศึกษา โดยขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เข้ามามีบทบาทในส่วนนี้มากขึ้น รวมทั้งขอให้ความสำคัญกับการติดตามตรวจสอบในเรื่องทุจริตที่เกิดขึ้น รวมทั้งภายในส่วนกลางด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
กิตติกร แซ่หมู่
: ถ่ายภาพ
12/1/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  644 ผลประชุม กช.
  642 ผลประชุม ก.ค.ศ. 17/2560
  625 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 7 ราย
  620 ประชุมบอร์ด กศน. 2/2560
  615 ตรวจเยี่ยม มอ.วิทยานาสรณ์ ที่สงขลา
  605 ก.ค.ศ.อนุมัติแต่งตั้ง ผอ.สพท.110 ราย
  592 ประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ 7/2560
  559 เปิดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
  558 ผลประชุม ก.ค.ศ.15/2560
  544 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 4 ราย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ