.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 10/2561
ศธ.แสดงความยินดีความสำเร็จกับแชมป์โลก
แกะสลักหิมะนานาชาติ ปี 2561 "วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี"


รมช.ศึกษาธิการ "พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่คว้ารางวัลแชมป์โลกจากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ที่เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทั้งให้หาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ไปดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้เป็นระบบมาตรฐานและเกิดความยั่งยืน

วันนี้ (10 มกราคม 2561) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัล Best Technique Award รวมทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ "The 10th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2018" ที่เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นการสร้างสถิติแชมป์โลก 9 สมัยให้กับประเทศไทย

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ในนามของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคนไทยทั่วประเทศ ขอแสดงความชื่นชมอย่างที่สุดของนักศึกษา 3 สถาบัน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในฐานะ "อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ" ในนามของชาวกระทรวงศึกษาธิการจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อความสำเร็จในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (9 ม.ค.2561) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากแสดงความชื่นชมยินดีต่อความสำเร็จ รวมทั้งฝากแนวทางให้กระทรวงศึกษาธิการหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติไปดำเนินการให้เกิดความยั่งยืน เช่นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้จนได้รับการยอมรับผลงานเป็นที่ประจักษ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ 9 สมัยให้กับประเทศไทย และทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีทีมเดียวกันนี้ยังเป็นการรักษาแชมป์ 2 ปีติดต่อกันด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายต่อความสำเร็จ เพราะมีทีมชั้นนำของโลกส่งเข้าร่วมแข่งขันถึง 55 ทีม จาก 12 ประเทศ

จึงได้มอบให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำข้อสั่งการจากคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนที่ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ไปดำเนินการให้เป็นระบบมาตรฐาน โดยขอให้พิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ ย้อนหลังเป็นรายบุคคล รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางระเบียบแนวทางการสนับสนุนให้เกิดความชัดเจน เช่น ทุนการศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากโล่รางวัลหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับมาแล้ว พร้อมทั้งให้รายงานนายกรัฐมนตรีรับทราบในโอกาสต่อไป

"เรื่องนี้ถือเป็นศักดิ์ศรีที่รัฐบาลตั้งใจทำขึ้นแทนคนไทยทั้งหมด เพื่อชื่นชม พัฒนา และสนับสนุน "อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ" ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและเกิดความยั่งยืน และขอฝากข้อคิดและแนวทางที่จะช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จต่อไป คือ "ตั้งใจทำ นำเพียรคิด จิตฝักใฝ่ หมั่นไตร่ตรอง" พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวในตอนท้าย

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า สอศ.พร้อมรับแนวทางนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น การจัดสรรเงินอุดหนุนให้สถานศึกษามากขึ้น ข้าราชการครูผู้ฝึกสอนและครูผู้ควบคุมทีมดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ ส่วนครูอัตราจ้างที่เกี่ยวข้องจะได้รับการเลื่อนให้เป็นพนักงานราชการ ส่วนนักศึกษาทุกรายจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ จะนำแนวทางดำเนินงานในส่วนของอาชีวศึกษาไปพิจารณาดำเนินการให้เป็นรูปธรรมและนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ธเนศ งานสถิร: ถ่ายภาพ

10 มกราคม 2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  658 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ ที่พิษณุโลก
  601 นายกฯ มอบนโยบายจัดการศึกษาใน EEC ที่ชลบุรี
  570 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ ที่ชลบุรี
  551 มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาอาชีวศึกษา
  550 เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษ จชต.ที่ปัตตานี
  524 E2E ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2
  500 เปิดสัมมนาการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทย
  493 "ปนัดดา" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่สุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยา
  464 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้
  443 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ