.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 7/2561
รมว.ศธ. นำคณะนักเรียน นักศึกษา พร้อมศิลปินดารา มอบดอกกล้วยไม้แด่นายกรัฐมนตรี ในโอกาสวันครู พ.ศ. 2561


วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา, ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และคุณธาดา เศวตศิลา กรรมการสภาการศึกษาด้านสื่อสารมวลชน นำคณะนักเรียน นักศึกษา ศิลปินดารา ได้แก่ พัดชา อเนกอายุวัฒน์ และเกียรติกมล ล่าทา (ตุ้ย) เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อมอบดอกกล้วยไม้ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำวันครู และซีดีเพลง "เทิดเกียรติคุณครู" พร้อมรายงานความก้าวหน้าการจัดพิธีการงานวันครู

โอกาสนี้ ได้เรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานวันครู รวมทั้งเชิญชวนคณะรัฐมนตรี ประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมงานวันครู และร่วมรำลึกถึงพระคุณครู กลับไปคารวะครู ในโอกาสวันครูครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ในวันที่ 16 มกราคมนี้

นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับเด็ก ๆ ที่มารอพบอย่างเป็นกันเอง พร้อมทั้งกล่าวถึงคำขวัญวันครูประจำปี 2561 ว่า "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" เนื่องจากครูมีความสำคัญต่อการศึกษามาช้านาน และเรื่องของ "ศรัทธา" ก็มีความสำคัญในการสั่งสอนและสร้างการเรียนรู้ให้กับศิษย์ จึงขอให้ครูทุกคนมีศรัทธาในตัวเอง ส่วนนักเรียนนักศึกษาเอง ก็ต้องศรัทธาในตัวครู ตลอดจนองค์ความรู้ที่ครูอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทให้ด้วยเช่นกัน


ปารัชญ์ ไชยเวช, นวรัตน์ รามสูต/ สรุป
ธเนศ งานสถิร, กิตติกร แซ่หมู่/ ภาพ

9
/1/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  002 ปฏิรูปอาชีวะ-อุดมศึกษา
  001 แถลงข่าวงานวันเด็กแห่งชาติ
  654 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ
  650 เปิดงาน EEC ที่ชลบุรี
  643 ประชุม คกก.ดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่นครนายก
  640 ประชุมองค์กรหลัก
  633 ช่วยครูในชนบทห่างไกล
  631 ศธ.บริจาค 177,777.75 บาท ก้าวคนละก้าว
  629 ปลัด ศธ.ชี้แจงการซื้อเฟอร์นิเจอร์ อาคารราชวัลลภ
  628 ผลประชุมองค์กรหลัก 38/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ