.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 3/2561
อาชีวะเปิดเส้นทางแนะแนวเรียนสายอาชีพ ในงานศิลปหัตถกรรม สพฐ.


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยจัดมหกรรม "เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต" หวังปูแนวทางให้นักเรียนมัธยมศึกษาตัดสินใจศึกษาต่อ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาด้านวิชาชีพและการประกอบอาชีพ ให้ตรงกับความสามารถและความต้องการของตนเอง

วันนี้ (4 มกราคม 2560) ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดงาน “มหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ปีการศึกษา 2560” ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคกลาง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2560 โดย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ และ ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เข้าร่วม

ในการนี้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต อาชีวศึกษา 4.0 ว่าเป็นการแนะแนวการศึกษาด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่เดินทางมาร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง เปิดเส้นทางอาชีพให้นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าชมนิทรรศการ เพื่อจะได้มีแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาด้านวิชาชีพ ตรงกับความสามารถและความต้องการของตนเอง รวมทั้งให้ผู้ปกครองมีทัศนคติต่อการเรียนสายอาชีพ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาสู่ตลาดแรงงานของประเทศ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำด้านปริมาณและคุณภาพการศึกษา คาดว่าจะมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมชมกิจกรรมอย่างน้อยมากกว่าวันละ 2,000 คน

นอกจากนี้ การจัดนิทรรศการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล "อาชีวะสร้างชาติ Thailand 4.0" ที่ต้องการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทางเลือกในการเรียนต่อในสายอาชีพ

สำหรับการจัดมหกรรมดังกล่าวในภาคกลาง มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภาคกลางและภาคตะวันออกนำผลงานเด่น ๆ ของแต่ละแห่งมานำเสนอ โดยจัดแบ่งเป็นโซน เช่น โซนด้านการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (First S-CURVE) และกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต (New S-CURVE) โซนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การต่อยอดอาชีวศึกษากับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อาทิ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย นำความก้าวหน้าการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคีพาณิชย์นาวี ทางด้านเครื่องกลเรือมาแนะนำ, วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในการทำความสะอาด แผงโซล่าเซลล์มานำเสนอ, วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นำเครื่องแกะสลัก 3 มิติมาสาธิตให้ชม เป็นต้น


วิมล มาเทียน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: รายงาน
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า: ถ่ายภาพ
ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติม: เดลินิวส์
4/1/2561

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  659 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ตรวจอินเทอร์เน็ต ที่พิษณุโลก
  657 พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่ลพบุรี
  648 งานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
  646 งานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต
  637 เปิดศูนย์ Boot Camp ที่ มรภ.สกลนคร
  611 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงาน Digital PR ของ สพฐ.
  610 อบรมรวมพลังสร้างสรรค์ทีม ผอ.สพท.และนักประชาสัมพันธ์ ที่ CPLI
  604 พบปะนักเรียน รร.สุราษฎร์ธานี
  603 พบปะนักเรียน รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
  596 พบปะนักเรียนที่ปากช่อง จ.นครราชสีมา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ