.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 513/2560
สพฐ.-บริติช เคานซิล
ลงนามในสัญญา
การพัฒนาครู Boot Camp เพิ่มอีก 3 ศูนย์ เป็น 15 ศูนย์ทั่วประเทศ


เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ที่กระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ Mr Andrew Glass ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล (British Council) ประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในสัญญาการพัฒนาครู Boot Camp เพิ่มเติมอีก 3 ศูนย์ ที่จังหวัดสกลนคร ลพบุรี และอุดรธานี รวมเป็น 15 ศูนย์ทั่วประเทศ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดตั้งศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) มาแล้วจำนวน 12 ศูนย์

ระยะแรก: กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่
ระยะที่สอง: นครราชสีมา ชลบุรี อุบลราชธานี และพิษณุโลก
ระยะที่สาม: ภูเก็ต เชียงราย กาญจนบุรี และเพชรบุรี

สำหรับการลงนามในสัญญาการพัฒนาครู Boot Camp ครั้งนี้  สพฐ. และบริติช เคานซิล ประเทศไทย จะร่วมกันดำเนินการจัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre)" เพิ่มอีก 3 ศูนย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนการสอนสมัยใหม่ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับครูภาษาอังกฤษในสังกัด สพฐ. ในแต่ละภูมิภาค

ทั้งนี้ คาดว่าแต่ละศูนย์จะสามารถพัฒนาครูภาษาอังกฤษได้ 750 คนต่อปี โดย สพฐ. ได้มีแนวทางให้ครูจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกว่า 300 คน เข้ารับการอบรมที่ศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้ง 15 ศูนย์อีกด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
29
/9/2560
เผยแพร่: 1/10/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  507 นายกฯมอบนโยบาย "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่ชลบุรี
  505 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน รร.คุณธรรม
  504 เปิดประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่ชลบุรี
  502 สัมมนาการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา สร้างคนดีด้วยวิถีคุณธรรม
  499 เปิดอบรมสร้างเยาวชนต้นแบบ ที่นครปฐม
  489 บรรยายครูในอุดมคติให้กับ ผอ.สพท.ใหม่ ที่นครนายก
  486 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดรูปแบบประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ"
  485 มอบนโยบาย ผอ.สพท.แต่งตั้งใหม่ ที่นครนายก
  478 ปิดและมอบวุฒิบัตรการอบรมรวมพลังสร้างสรรค์ทีม (MOE One Synergy Program) ที่ CPLI
  477 ประชุมทบทวนแผนงานภารกิจการจัดการศึกษาฯ จ.กาญจนบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ