.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 495/2560
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบางประเด็นที่สำคัญโดยสรุปดังนี้

การขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่ง "นิติกร"  ที่ประชุมได้รับทราบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง "นิติกร" ทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนี้มีอัตราน้อยมาก ทำให้ภาระงานของนิติกรที่มีอยู่ในทุกสังกัดมีเป็นจำนวนมาก อีกทั้งนิติกรยังเป็นตำแหน่งที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้อย ที่ประชุมจึงได้หารือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องมีแนวทางในการเลือกสรรนิติกรที่มีความสามารถให้เข้ามาดำรงตำแหน่งมากขึ้น หรือมีการเกลี่ยอัตรากำลังใหม่ของตำแหน่งนิติกรทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการด้วย

การจัดทำระบบกำกับติดตามเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการทางวินัย  ขณะนี้ได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า “ระบบกำกับติดตามเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการทางวินัย” ซึ่งผู้บริหารทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการสามารถใช้งานแอพดังกล่าวผ่านสมาร์ทโฟนได้ เพื่อช่วยในการกำกับติดตามเรื่องที่กำลังดำเนินการให้มีความรวดเร็วมากขึ้น อาทิ การแสดงจำนวนคดีที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด, สถานะของคดี, การแจ้งเตือนตามขั้นตอนสืบสวนสอบสวน, การสืบค้นคดี เป็นต้น

กรณีการร้องเรียนปัญหาการรับเด็กของผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนบุคคลดังกล่าวแล้ว และในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการสอบสวนที่เป็นผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบด้วยว่า กรณีเช่นนี้มีให้เห็นเป็นประจำ ซึ่งอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจกฎระเบียบหรือรายละเอียดเกี่ยวกับโควตาการรับเด็ก การออกใบเสร็จรับเงิน และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการควรกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความยุติธรรม ให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะนำเรื่องปัญหาเหล่านี้ไปดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในปีต่อ ๆ ไป เช่น การกำหนดระยะเวลาการสอบสวนการร้องเรียนการทุจริตต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว, การกำหนดหลักเกณฑ์การรับเด็กโควตาพิเศษให้มีความชัดเจน, การนิยามความหมายของผู้มีอุปการคุณให้ชัดเจน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของกระทรวงศึกษาธิการครั้งใหญ่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบโควตาพิเศษในการรับเด็กเข้าเรียนให้มีความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และที่สำคัญกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นมาต้องมีความยุติธรรมและโปร่งใส


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
20/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  483 ผลประชุมองค์กรหลัก 33/2560
  479 การประชุมทางวิชาการคุรุสภา ปี 2560
  472 พิธีมอบถ้วยพระราชทานโครงการมาร์ชชิ่งความดี และครูดีของแผ่นดิน
  457 ให้โอวาทผู้แทนเยาวชนโครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
  453 แถลงข่าว 1 ศตวรรษธงชาติไทย
  430 ผลประชุมองค์กรหลัก 31/2560
  424 นำนักเรียนโอลิมปิกเข้าพบนายกฯ
  421 ผลประชุมองค์กรหลัก 30/2560
  418 บรรยายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย
  417 รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ