.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 482/2560
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะสนทนากับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย


เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักศึกษา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา และสืบสานพระราชปณิธานสถานศึกษาคุณธรรม" ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย โดยมีผู้บริหารเข้าร่วม เช่น ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งคณะผู้บริหาร และนักศึกษา ร่วมฟังบรรยาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาพบปะครูอาจารย์ ลูกหลานนักศึกษาอุเทนถวาย อันเป็นสถานศึกษาเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมือง และถือเป็นสถานศึกษาพระราชทาน ในสมัยสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 ซึ่งถือกำเนิดมาจากโรงเรียนเพาะช่าง โดยข้อเท็จจริงแล้ว สายช่างยึดมั่นตามจารีตประเพณีว่ามีพ่อองค์เดียวกัน คือ 'พระวิษณุกรรม' ที่ศิษย์อาชีวะทุกคนต่างยึดเหนี่ยวเป็นหัวใจในการดำรงตนทางการศึกษาและมีสัมมาชีพอันสุจริตและมีความชำนาญการเฉพาะด้าน

ขอฝากให้ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนอุเทนถวาย ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาคุณธรรมไปสู่ความสำเร็จ เพื่อบำเพ็ญเป็นคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในคราวที่พสกนิกรชาวไทยต่างมีความเศร้าโศกเสียใจต่อการเสด็จจากไปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ได้ทรงพระราชทานสอนปวงชนชาวไทย ถึงเรื่องความรู้รักสามัคคี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา อันถือเป็นพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ โดยเมื่อเรารู้เราจะเกิดความเข้าใจ เมื่อเรารักเราจะเข้าถึงได้ และเมื่อเราสามัคคีประเทศไทยจะเกิดการพัฒนา ช่วยกันนำพาประเทศไทย สู่ความร่มเย็นเป็นสุข

มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางท่านบอกเล่าแก่ผมว่า ท่านได้เล่าเรียนมาในสายอาชีวะ แต่โชคดีที่เป็นนักฟุตบอลของสถาบันมาโดยตลอด ตกเย็นเป็นต้องซ้อมฟุตบอลแทบทุกวัน กลับบ้านมืดค่ำ ไม่มีโอกาสแม้แต่จะคิดไปตีรันฟันแทงกับใครที่ไหน พี่ๆ น้องๆ ทั้งสถาบันเดียวกันและต่างสถาบันต่างมีความรักสมัครสมานในเวลานั้น และทุกครั้งที่ท่านมองกลับมาดูรุ่นน้อง แล้วมีความรู้สึกเศร้าใจเมื่อปรากฏเป็นข่าวการทำร้ายกันเอง สงสารบุพการี ญาติพี่น้อง ที่ต้องสูญเสียชีวิตบุตรหลานไปในวัยอันไม่สมควร

จึงขอฝากให้ลูกหลานเยาวชนไทยรักกันสามัคคีกัน เพราะเราทุกคนเกิดในแผ่นดินเดียวกัน จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน ทุกคนรักพ่อ แล้วไหนเลยจะทำให้พระองค์ท่านต้องเสียพระทัยยามเฝ้าทอดพระเนตรลงมาเห็นลูกหลานไทยยังคงแตกความสามัคคีกันอยู่ จนบางครั้งต้องสูญเสียชีวิต เสียอนาคตแทนที่จะเป็นหลักชัยให้กับครอบครัว ทดแทนคุณบุพการีในวัยชรา หากนักเรียนนักศึกษาเลิกตีกัน ขัดแย้งกัน เพราะถือศักดิ์ศรีของสถาบันเสียได้ ดั่งที่มีข่าวเกิดขึ้นในเชิงลบคราวใด ซึ่งทำให้ประชาชนชาวไทยเสียใจ


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
ขอบคุณข่าว: คณะทำงาน รมช.ศธ.
12/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  473 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเมืองการศึกษาอมตะ ชลบุรี
  455 ผลประชุม ก.พ.อ. 8/2560
  450 พบปะสนทนากับนักเรียน สาธิต มศว ปทุมวัน
  431 ภารกิจที่ ม.แม่โจ้, รร.พิงครัตน์, วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
  413 บรรยายการประชุมผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาชนบทเพื่อขจัดความยากจนในเอเชีย ที่อุดรธานี
  401 บรรยายศาสตร์พระราชา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเตศรีราชา
  397 ผลประชุม ก.พ.อ. 7/2560
  387 การผลิตกำลังคนและนวัตกรรมอุดมศึกษารองรับ EEC
  384 มรภ.อุบลราชธานี จัดหลักสูตรสุขภาวะเป้นฐาน
  359 ประชุมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ