.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 467/2560
รมว.ศธ.ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือกับ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา (HE Mr Hector Conde Almeida) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ

นายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย โดยเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาประมาณ 5 เดือนแล้ว ด้วยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและมีชื่อเสียงในหลายด้าน อาทิ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว อาหาร เป็นต้น

ปัจจุบันไทยและคิวบามีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น บริษัทของคิวบามีความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรมกับบริษัท Siam Bioscience อีกทั้งมีนักวิทยาศาสตร์คิวบาอาศัยอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก โดยคิวบาเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา การฝึกอบรมครู การแพทย์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยคาดหวังว่าจะสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญกับประเทศไทยได้

ด้านการศึกษา คิวบาใช้ระบบการศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศสู่ยุค 4.0 เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาในการพัฒนาประเทศให้เป็น Thailand 4.0 จึงมีความยินดีที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ต่าง ๆ กับประเทศไทย โดยคิวบามีรัฐมนตรีด้านการศึกษาสองท่านคือ Minister of Education และ Minister of Higher Education นอกจากนี้ นักเรียนนักศึกษาคิวบาที่มีผลการเรียนดีสามารถเรียนฟรีได้จนถึงระดับ PhD

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยสากลระหว่างคิวบาและไทย เนื่องจากนักมวยคิวบาและนักมวยไทยต่างก็มีชื่อเสียงในระดับโลก และได้เรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม University 2018 ในช่วงเดือนมกราคม 2561 ที่คิวบาด้วย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทยสำหรับการเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ โดยในระหว่างการสนทนาได้แนะนำประวัติความเป็นมาของวังจันทรเกษม ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน รวมทั้งขอบคุณความร่วมมือด้านการศึกษาที่คิวบาได้ดำเนินการร่วมกับไทยมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม University 2018 ขอให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาฯ  เสนอข้อมูลและรายละเอียดมาที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้งขอให้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ไปเข้าร่วมการประชุมด้านการแพทย์และสาธารณสุขของคิวบาด้วย เนื่องจากหน่วยงานทั้งสองมีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งจะทำให้การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเกิดประโยชน์อย่างมาก


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
6/9/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  454 ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ
  451 ต้อนรับ ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
  446 เปิดงาน UK-Thailand Transnational Education
  444 หารือกับเลขาธิการ OECD
  403 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่อินโดนีเซีย
  390 หารือกับนิวซีแลนด์
  373 กล่าวสุนทรพจน์ในงาน The 2nd Asia Pacific Youth Exchange
  295 เอกอัครราชทูตตุรกีเข้าเยี่ยมคารวะ
  223 ศธ.-ซีมีโอจัดการประชุม ICE 2017
  220 เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
  219 รมว.ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นเข้าหารือ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ