.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 563/2560
ปนัดดาแนะเด็กอินเตอร์น้อมนำ "รู้ รัก สามัคคี" มาปรับใช้ ตามคำพ่อสอน


วันนี้ (31 ตุลาคม 2560) ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป' ณ หอประชุมโรงเรียนโยธินบูรณะ

"ขอให้ลูกหลานจดจำช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในขณะนี้ไว้ ว่าปวงชนชาวไทยรักและเคารพในหลวงรัชกาลที่ 9 มากเพียงใด รวมทั้งขอให้น้อมนำหลักคำสอนของพระองค์ท่านที่ทรงพระราชทานสอนมาตลอดรัชสมัย 70 ปี มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต อาทิ หลักการ 'รู้ รัก สามัคคี', การรักษาคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยให้เหนียวแน่นสม่ำเสมอ, ความอ่อนน้อมถ่อมตน, การอ่านหนังสือที่เป็นเสมือนธนาคารแห่งความรู้หรือคลังสมอง (Knowledge Bank)

อีกทั้ง ขอให้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง และการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การมีอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education) รวมทั้งการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม, มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณาจารย์ชาวต่างชาติ และลูกหลานนักเรียน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก ให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างแตกฉาน โดยเน้นการพูดช้า ๆ แต่ให้ถูกต้องชัดเจน ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้านด้วย ที่จะต้องร่วมฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ภาษา

- สำหรับการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในปีหน้า แต่ถ้าพูดถึงระบอบประชาธิปไตย สวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวอย่างที่ดีอีกประเทศหนึ่งที่มีการทำประชาพิจารณ์ หรือประชามติเป็นประจำ แสดงให้เห็นถึงประชาธิปไตยทางตรง

- การฝึกทักษะการฟัง ซึ่งสามารถฝึกฝนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนได้ เพราะหากนักเรียนได้ฟังอย่างถูกต้อง ก็จะมีความมั่นใจในสิ่งที่ฟัง และจะทำให้เกิดความเข้าใจ ส่งผลให้พูดหรือเขียนออกมาได้ชัดเจน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาพบปะกับลูกหลานที่มาจากหลากหลายประเทศ จึงขอให้ทุกคนตั้งใจเรียน เป็นอนาคตที่ดีของชาติ โดยเน้นย้ำว่าเมื่อเรียนที่ไหนก็ต้องรักที่นั่น และเชิดชูให้สถาบันมีชื่อเสียงเมื่อมีโอกาส


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
31 ตุลาคม 2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  562 โรงเรียนวิถีพุทธ
  560 ภารกิจที่ รร.สามเสนวิทยาลัย
  536 เยี่ยมค่ายอบรมครูภาษาจีน ครั้งที่ 1
  526 The 8th Asia Education Leaders Forum
  522 เปิดงานสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ที่นครนายก
  521 รมช.ศธ.ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
  519 โครงการค่ายองค์รวม ตามรอยพ่อ
  518 พบปะสนทนากับนักเรียนกลุ่ม รร.ในนครปฐม
  513 ลงนามพัฒนาครู Boot Camp เป็น 15 ศูนย์
  507 นายกฯมอบนโยบาย "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่ชลบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ