.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 557/2560
ศธ.
ขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาทุกท่าน ที่ได้ร่วมให้บริการประชาชน และจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อย่างสมพระเกียรติ


รวมภาพ "พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน" ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณแยก จปร. และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับผิดชอบการให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งรับผิดชอบเป็นผู้อำนวยการประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั้ง 2 ซุ้ม ขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และบุคลากรทุกท่าน ทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ด้วยจิตอาสา

และแม้จะมีฝนตกหนักในบริเวณพิธี แต่จิตอาสา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกท่านยังคงทำงานให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลัง ทำให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบทั้ง 2 ซุ้ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. : ถ่ายภาพ
26/10/2560

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และกลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. : รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  556 ศธ.จัดพิธีถวายดอกไม้ถวายจันทน์ของประชาชน
  546 แถลงข่าวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันดาราศาสตร์ฯ โอลิมปิก ที่ภูเก็ต
  541 ผลประชุมองค์กรหลัก 35/2560
  537 การจัดพิธีดอกไม้ถวายจันทน์ของ ศธ.
  528 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2
  520 ผลประชุมองค์กรหลัก 35/2560
  515 นพ.ธีระเกียรติ คุณหมอผู้นำการศึกษาไทย
  508 ผลประชุมองค์กรหลัก 34/2560
  497 ปาฐก "พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าหลวง"
  495 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ