.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 556/2560
ศธ.
จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 2 ซุ้ม บนถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. และช่วงที่สองในเวลาประมาณ 18.30-22.00 น.

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณแยก จปร.  และในเวลาเดียวกัน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์


 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศธ. เป็นประธานประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์
 
ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณแยก จปร.


 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เป็นประธานประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์
 
ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์


 ข้าราชการและประชาชน ร่วมประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์


 ส่วนหนึ่งของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศธ. ที่ร่วมประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณถนนราชดำเนินนอก


ทั้งนี้ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 มีดังนี้

เวลา 9.00-16.30 น. เป็นพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในช่วงแรก หลังจากนั้นแต่ละซุ้มหยุดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ และร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จากนั้นจึงจะเริ่มให้ประชาชนเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์ช่วงที่สอง ในเวลาประมาณ 18.30-22.00 น. โดยถวายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และให้ผู้ที่ได้รับเชิญขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ถวายดอกไม้จันทน์แล้วเสร็จ

ส่วนในเวลา 22.00 น. หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง) แล้ว ผู้มีหน้าที่แต่ละซุ้มจึงจะเริ่มนำดอกไม้จันทน์เข้าเผา


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป
PR Team "สป.-สร."
: ถ่ายภาพ
26/10/2560

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และกลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. : รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  546 แถลงข่าวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันดาราศาสตร์ฯ โอลิมปิก ที่ภูเก็ต
  541 ผลประชุมองค์กรหลัก 35/2560
  537 การจัดพิธีดอกไม้ถวายจันทน์ของ ศธ.
  528 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2
  520 ผลประชุมองค์กรหลัก 35/2560
  515 นพ.ธีระเกียรติ คุณหมอผู้นำการศึกษาไทย
  508 ผลประชุมองค์กรหลัก 34/2560
  497 ปาฐก "พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าหลวง"
  495 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต
  483 ผลประชุมองค์กรหลัก 33/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ