.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 554/2560
รมช.ศธ. (ม.ล.ปนัดดา) พบปะสนทนาผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มทร.พระนคร


วันนี้ (25 ตุลาคม 2560) เวลา 9.45 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'การถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท พระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย' ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา มทร.พระนคร

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมต่อเกาะรัตนโกสินทร์ให้บริการประชาชนเป็นอย่างดี ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการใน 2 ส่วนที่สำคัญ คือ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 2 ซุ้มบนถนนราชดำเนินนอก ณ บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ และบริเวณแยก จ.ป.ร. รวมทั้งการรับรองและให้บริการประชาชน เช่น บริการอาหาร น้ำดื่ม ที่พักคอย หน่วยแพทย์พยาบาล การต้อนรับและอำนวยความสะดวกภายในกระทรวงและบริเวณโดยรอบ

เชื่อมั่นว่าหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของรัฐ จราจร อาสาสมัคร จิตอาสาทุกท่าน ต่างมุ่งมั่นที่จะทำงานอุทิศตนเป็นอย่างมาก เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ให้รู้ว่าเราต่างรักและคิดถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มากมายเพียงใด และขอความร่วมมือจิตอาสาทุกท่าน ดูแลคนสูงวัย ชราภาพ และเด็กพลัดหลง หรืออาจจะมีอะไรที่อยู่นอกกรอบที่เราคิดไม่ถึง เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ

ทั้งนี้ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน จะร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั้ง 2 ซุ้ม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ ณ บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ และบริเวณแยก จ.ป.ร.

"งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคมนี้ คนไทยทุกคนจะรวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้มากที่สุด เพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน และร่วมน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย"

ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการมาพบปะสนทนาและบรรยาย 'การถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท พระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย' ที่ มทร.พระนคร ในครั้งนี้ด้วยว่า เพื่อพูดคุยสนทนาในการร่วมน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติ แต่ชาวไทยทุกคนถือว่าเป็นการประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่หลวง จึงมาทำความเข้าใจ ร่วมกันปลอบโยนในความโศกเศร้าครั้งนี้ และช่วยกันค้นคิดหาวิธีการในการขับเคลื่อนประเทศชาติ และการช่วยเหลือสังคม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนราชการและสถานศึกษาทุกแห่งควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม เช่น ความซื่อสัตย์ ความมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ประชาชนอบอุ่นใจ ไม่ว้าเหว่ในช่วงเวลานี้ และตลอดไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
ธเนศ งานสถิร (VDO), ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และกลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  549 พบปะคณาจารย์และนักศึกษา มธ.
  545 ผลประชุม ก.พ.อ. 10/2560
  525 ประชุม คกก.พัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ศักยภาพสูงจาก ตปท.
  509 ผลประชุม ก.พ.อ. 9/2560
  491 "ธีระเกียรติ" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่นครปฐมและพระนครศรีอยุธยา
  488 ศุภชัยฯ บรรยายความร่วมมือสานพลังประชารัฐ
  487 มหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  484 พบปะสนทนากับ นศ.เทคโนฯปทุมวัน
  482 พบปะสนทนากับ นศ.อุเทนถวาย
  473 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเมืองการศึกษาอมตะ ชลบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ