.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 551/2560
รมว.ศธ.มอบ
ประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะระดับนานาชาติ


วันนี้ (24 ต.ค. 2560) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะระดับนานาชาติ และโล่ขอบคุณแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้ฝึกสอน และสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ทักษะงานเชื่อมบางอย่างหุ่นยนต์ก็ยังไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้ เพราะการเชื่อมที่ดีต้องไร้รอยต่อ อีกทั้งการที่จะมีทักษะฝีมือการเชื่อมขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย จึงขอชื่นชมและให้กำลังใจกับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกคน และขอให้พัฒนาทักษะของตนเองให้มีความสามารถด้านการสื่อสาร พูดจาฉะฉาน และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ทั้งนี้ จะเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงาน E to E (Education to Employment) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไปด้วย

สำหรับรางวัลการแข่งขันทักษะระดับนานาชาติ ประกอบด้วย

1) การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงระดับชาติ ครั้งที่ 37 ณ ประเทศญี่ปุ่น
     - รางวัลชนะเลิศ : ทีม“Genuine 2” ประเภท New Challenge จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ประกอบด้วย นายวีระชัย แสนอุบล, นายยุทธนา ไชยสงค์, นายณัฐพงศ์ สิงหกุล และนายธีรภัทธ์ ประสมทรัพย์

2) การแข่งขันทักษะงานเชื่อมเยาวชนนานาชาติ (Zeitplan Yung Welding Competition 2017) “WELDCUP 2017” ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- รางวัลเหรียญทอง งานเชื่อมไฟฟ้า : นายศรัณต์พงษ์ ติสสานนท์ วิทยาลัยเทคนิคสิชล
- รางวัลเหรียญทอง งานเชื่อมแม็ก : นายธนัช พัฒนพูนผล นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน่าน
- รางวัลเหรียญทอง งานเชื่อมทิก : นายอุเทน ผัดอ่อนอ้าย วิทยาลัยเทคนิคตาก
- รางวัลเหรียญเงิน งานเชื่อมแก๊ส : นายธนัตถ์ อินเลี้ยง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  550 เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษ จชต.ที่ปัตตานี
  524 E2E ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2
  500 เปิดสัมมนาการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทย
  493 "ปนัดดา" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่สุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยา
  464 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้
  443 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา
  439 ทีมพนมดิน Robot เข้าเยี่ยมคารวะ
  435 "สุรเชษฐ์" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นโยบายด้านการอาชีวศึกษา ที่นครราชสีมา
  416 ตรวจเยี่ยม Vocational English Camp ที่นครนายก
  406 ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ E2
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ