.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 546/2560
ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัด
การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง 12-21 พฤศจิกายน 2560


มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ จัดแถลงข่าวประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 มีนักเรียนจาก 46 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

วันนี้ (19 ตุลาคม 2560) ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเจนบาย เซ็นเตอร์พ็อยท์ สามย่าน กรุงเทพฯ: มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ จัดแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองประธานมูลนิธิ สอวน. กล่าวถึงความเป็นมาของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการว่า ประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 30 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงให้การสนับสนุนเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทำให้ในปัจจุบันประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกสาขาวิชา และยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ในวาระสำคัญ ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ หลายครั้ง

สำหรับการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งแรกจัดขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี 2550 และในครั้งนี้ปี 2560 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) กล่าวว่า การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ เป็นสนามการแข่งขันทางด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศต่าง ๆ โดยในปีนี้มีประมาณ 46 ประเทศ ประเทศละไม่เกิน 5 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีมประเทศละไม่เกิน 2 คน มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎี ภาควิเคราะห์ข้อมูล และการสอบภาคสังเกตการณ์ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ รวมทั้งมีการสอบการใช้โดมท้องฟ้าจำลองด้วย

“การแข่งขันมิได้มุ่งเน้นผลคะแนนและเหรียญรางวัลแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องการให้นักเรียนผู้เข้าสอบได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในอนาคตอีกด้วย” ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้จัดขึ้นในภาคใต้ ที่สำคัญเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ในปีนี้มีประเทศยืนยันที่จะมาแข่งขันแล้วจำนวน 46 ประเทศ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 219 คน ผู้ควบคุมทีมและผู้ร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 128 คน นอกจากการสอบแล้วยังมีกิจกรรมเสริมวิชาการเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวอันสวยงาม การชิมอาหารพื้นเมืองที่หลากหลาย รสชาติอร่อย พร้อมที่นำเสนอสู่สายตาชาวต่างชาติ ให้สมกับการที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร หรือ City of Gastronomy ของยูเนสโกอีกด้วย คาดหวังอีกว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะมีความประทับใจในการต้อนรับและความสุขที่ได้มาเยือนจังหวัดภูเก็ต และจะเผยแพร่ความประทับใจนี้ไปยังบุคคลอื่นและเชิญชวนให้กลับมาเยือนภูเก็ต “ไข่มุกแห่งอันดามัน” อีกครั้งหนึ่ง”

สำหรับตัวแทนนักเรียนไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1) นายภานุพงศ์ พุ่มพวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

2) นายญาณภัทร เหมรัฐพาณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

3) นายภูมิรพี พิศุทธ์สิทธิ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

4) นายวริท วิจิตรวรศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

5) นางสาวแพรสุนันท์ จันทร์พานิช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

นายภานุพงศ์ พุ่มพวง กล่าวแสดงความรู้สึกในฐานะที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในครั้งนี้ว่า รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก่อนที่จะได้รับการคัดเลือก ได้ผ่านการเรียนรู้ในค่ายของมูลนิธิ สอวน. และได้ร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

พร้อมทั้งพยายามฝึกฝน ตั้งใจเรียน ทำแบบฝึกหัด และข้อสอบ จนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับตัวเอง และเนื่องจากปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติของเราต่อไป


อิชยา กัปปา, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า: ถ่ายภาพ
19/10/2560

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  541 ผลประชุมองค์กรหลัก 35/2560
  537 การจัดพิธีดอกไม้ถวายจันทน์ของ ศธ.
  528 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2
  520 ผลประชุมองค์กรหลัก 35/2560
  515 นพ.ธีระเกียรติ คุณหมอผู้นำการศึกษาไทย
  508 ผลประชุมองค์กรหลัก 34/2560
  497 ปาฐก "พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าหลวง"
  495 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต
  483 ผลประชุมองค์กรหลัก 33/2560
  479 การประชุมทางวิชาการคุรุสภา ปี 2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ