.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 537/2560
การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพื้นที่ชั้นนอกที่เป็นพื้นที่ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน
ของกระทรวงศึกษาธิการ


17 ตุลาคม 2560 - นายพะโยม ชิณวงศ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 นั้น

ขณะนี้ ศธ.ได้เตรียมการใน 2 ส่วนที่สำคัญ คือ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 2 ซุ้ม ณ บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ และบริเวณแยก จ.ป.ร.  รวมทั้งการรับรองและให้บริการประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมรับผิดชอบ ดังนี้

1) ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

- ซุ้มที่ 1 บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ : สอศ.-สพฐ.-สป.
- ซุ้มที่ 2 บริเวณแยก จ.ป.ร : สกอ.-สกศ.-กศน.-กคศ.-สช.

2) การติดตั้งไฟส่องสว่างและเครื่องเสียง
- ซุ้มที่ 1 บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ : วอศ.ชลบุรี, วท.สมุทรสาคร-วท.ฉะเชิงเทรา
- ซุ้มที่ 2 บริเวณแยก จ.ป.ร : วอศ.ฉะเชิงเทรา, วท.ปราจีนบุรี-วท.นครนายก

3) การจัดสถานที่รับรองและบริการประชาชน  โดยจะให้บริการอาหาร น้ำดื่ม ที่พักคอย หน่วยแพทย์พยาบาล การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ภายในบริเวณ ศธ. ดังนี้
- ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี โดยให้บริการตั้งแต่มื้อเย็นวันที่ 25 ตุลาคม - มื้อเช้าวันที่ 27 ตุลาคม 2560 หลายจุดบริเวณโดยรอบ ศธ.
- จัดเต๊นท์พักคอยสำหรบประชาชนและทีวีถ่ายทอดสดพระราชพิธี บริเวณสนามหญ้า ศธ.
- จัดที่พักค้างคืนสำหรับประชาชน ที่หอประชุมคุรุสภา ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2560
- จัดที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2560 จำนวน 2 กองร้อย ภายในอาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 5 และชั้น 7
- ให้บริการที่อาบน้ำชั่วคราวสำหรับตำรวจและประชาชนที่เข้ามาพักใน ศธ. บริเวณหลังสำนักงาน กศน.
- จัดรถสุขาเคลื่อนที่ 10 คัน และห้องน้ำของ ศธ.ไว้บริการ

4) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ศธ.ประจำซุ้ม  ศธ.ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานของกระทรวง ที่จะรับผิดชอบการให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งรับผิดชอบเป็นผู้อำนวยการประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั้ง 2 ซุ้มให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจของข้าราชการและบุคลากรทุกสังกัดใน ศธ.เข้ามาช่วยการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ด้วยจิตอาสา

ทั้งนี้ ศธ.จะจัดให้มีการซักซ้อมใหญ่ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. ในพื้นที่จริง ณ บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ และบริเวณแยก จ.ป.ร. โดยในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. จะเชิญรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรหลักและทุกหน่วยงาน ที่จะร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในพิธีดังกล่าว ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั้ง 2 ซุ้ม ที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
17/10/2560

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  528 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2
  520 ผลประชุมองค์กรหลัก 35/2560
  515 นพ.ธีระเกียรติ คุณหมอผู้นำการศึกษาไทย
  508 ผลประชุมองค์กรหลัก 34/2560
  497 ปาฐก "พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าหลวง"
  495 ผลประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต
  483 ผลประชุมองค์กรหลัก 33/2560
  479 การประชุมทางวิชาการคุรุสภา ปี 2560
  472 พิธีมอบถ้วยพระราชทานโครงการมาร์ชชิ่งความดี และครูดีของแผ่นดิน
  457 ให้โอวาทผู้แทนเยาวชนโครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ