.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 534/2560
มอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายของ ศธ. ที่ประจวบคีรีขันธ์


รมช.ศึกษาธิการ (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล) ขอครูอาจารย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นแบบอย่าง (ไอดอล) ให้แก่ศิษย์ได้ปฏิบัติตาม และเป็นผู้ยกระดับความเป็นอารยสังคม ให้บุคคลรู้จักความรับผิดชอบชั่วดี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบนโยบายการจัดการศึกษา และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา และการสืบสานพระราชปณิธานโรงเรียนคุณธรรม' ในการประชุมสัมมนาการสร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ประจวบคีรีขันธ์ ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ครูอาจารย์ คือ แม่แบบหรือ 'ไอดอล' แก่ศิษย์ทุกคน ความเพียร ความซื่อตรง ความรักชาติบ้านเมือง ลูกหลานเยาวชนล้วนเรียนรู้ได้จากบุพการี ครูอาจารย์ ความสำเร็จในชีวิตของลูกหลาน คุณธรรมนำความรู้ มีที่มาจากการศึกษาแบบอย่างที่งดงามจากบุคคลใกล้ตัว และจะอยู่กับตัวเขาไปตลอดชีวิต

ครูอาจารย์ คือ ผู้มีความสามารถในการให้คำแนะนำ ให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเล่าเรียนของศิษย์ทุกคน เด็กอาจเรียบร้อยบ้างหรือซุกซนบ้างนั้น ถือเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้เป็นเด็ก ครูมีหน้าที่อดทน อดกลั้น อดออม ต้องคิดอยู่เสมอว่า "ความเมตตากรุณา คือ ครู" ผู้เป็นครูจะมีความหวังดีต่อเด็กอย่างสม่ำเสมอ จะไม่มีการตำหนิติเตียนศิษย์ในที่สาธารณะหรือศิษย์คนอื่น ๆ

ครูมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ทั้งในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม หลักวิชาการความรู้ หลักการคิดฟังอ่านเขียน รวมถึงการปฏิบัติและศึกษาแนวทางในการทำงาน โดยวิธีของครูแต่ละท่านอาจมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไป โดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน

นอกจากการเรียนการสอนแล้ว ประการสำคัญ ครูยังเป็นผู้ยกระดับความเป็นอารยสังคม ให้บุคคลรู้จักมีความรับผิดชอบชั่วดี มีความพอเพียง ประหยัด เกรงใจ สอนในเรื่องคุณงามความดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนให้กับเด็กในโรงเรียนต่างๆ ได้ปฏิบัติตามทั้งต่อหน้าและลับหลัง รักษาความดีงามไว้ให้ได้อย่างครบถ้วน เป็นชื่อเสียงเกียรติคุณแก่โรงเรียนของเรา


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
ขอบคุณข้อมูลคณะทำงาน รมช.ศธ.
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
14/10/2560

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  529 มอบนโยบายการจัดการศึกษาในภูมิภาค ที่สงขลา
  523 ภารกิจ รมช.ศธ.ที่สงขลาและพัทลุง
  517 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ.เชียงใหม่
  511 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  503 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ.ราชบุรี
  480 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคใต้ ที่สงขลา
  462 บรรยายในการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ที่ จ.ขอนแก่น
  460 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
  458 พบปะข้าราชการครูบรรจุใหม่ จ.ชลบุรี
  433 เปิดปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ศธจ.กทม.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ