.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 531/2560
ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์กับฮังการี


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายเปเตอร์ ยาค็อบ (HE Mr Peter Jakab) เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ร่วมลงนามในเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี สำหรับปี ค.ศ.2017-2018 (Educational and Scientific Exchange Programme between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Human Capacities of Hungary for the Years 2017 and 2018) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การลงนามในเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ฯ ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์ฮังการี ซึ่งเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และหนึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวไปถึงการเป็น Thailand 4.0

โดยฮังการีเสนอที่จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้กับนักเรียนนักศึกษาไทย จำนวน 40 ทุนต่อปี ในสาขาต่าง ๆ อาทิ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาการแพทย์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาศาสนศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (Full Scholarship) ครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียน ค่าประกันต่าง ๆ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานอื่น ๆ จะส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษานี้อย่างกว้างขวาง เพราะถือเป็นโอกาสดีของเด็กไทยในทุกระดับที่จะได้เรียนในสาขาต่าง ๆ ที่ฮังการี โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการได้ในปี พ.ศ. 2561

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า ฮังการีเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เจริญก้าวหน้ามาก และมีชาวฮังการีที่เคยได้รับรางวัลโนเบลมาแล้วกว่า 10 คน ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานระดับนานาชาติด้วย การลงนามในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ด้านการศึกษาระหว่างไทยและฮังการี สิ่งที่เราได้ร่วมกันดำเนินการในวันนี้จะส่งผลดีต่อคนรุ่นหลังในวันข้างหน้า และถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ทั้งสองประเทศได้ดำเนินการร่วมกัน

นายเปเตอร์ ยาค็อบ เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามในครั้งนี้ขึ้น โดยฮังการีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทยในครั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิต

โครงการนี้จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยในการเข้าศึกษาต่อในฮังการี จำนวน 40 ทุนต่อปี ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวน และเปิดกว้างให้กับทุกคน ไม่มีข้อผูกมัด และเรียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากผู้ใดสนใจศึกษาเป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาฮังการีก็สามารถทำได้ อีกทั้งเป็นทุนที่ครอบคลุมระยะเวลาการเข้าศึกษาตามที่หลักสูตรนั้น ๆ กำหนด จึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจได้รับทราบ พร้อมทั้งขยายผลให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่สามารถพูดภาษาฮังการีได้รับทราบเช่นกัน

นอกจากนี้ โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ฯ ยังเน้นการวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ สิ่งพิมพ์ สื่อการสอน หลักสูตรและเอกสารวิชาการอื่น ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และบุคลากร/นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
13/10/2560
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  470 มอบรางวัลโต้วาทีเยาวชนอาเซียน
  467 หารือกับเอกอัครราชทูตคิวบา
  454 ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ
  451 ต้อนรับ ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
  446 เปิดงาน UK-Thailand Transnational Education
  444 หารือกับเลขาธิการ OECD
  403 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่อินโดนีเซีย
  390 หารือกับนิวซีแลนด์
  373 กล่าวสุนทรพจน์ในงาน The 2nd Asia Pacific Youth Exchange
  295 เอกอัครราชทูตตุรกีเข้าเยี่ยมคารวะ
  223 ศธ.-ซีมีโอจัดการประชุม ICE 2017
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ