.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 527/2560
รมช.ศธ.
พบปะสนทนากับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และบรรยายพิเศษ เรื่อง "พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา และสืบสานพระราชปณิธานสถานศึกษาคุณธรรม" เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา โดย ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองพระองค์ด้วยหลักทศพิธราชธรรม บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพสกนิกรชาวไทยมาตลอดรัชสมัย 70 ปี จึงเชื่อว่าในอีก 50 ปีข้างหน้าชนรุ่นหลังก็จะยังพูดคุยถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ เฉกเช่นเดียวกับที่พวกเราทุกคนยังน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตราบจนทุกวันนี้

โดยศาสตร์ของพระราชาที่สำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานสอนปวงชนชาวไทยมาตลอดรัชสมัย ได้แก่ ความเพียร ความซื่อตรง ความมุ่งมั่นในการดำรงชีวิตเป็นคนดี การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ความสมถะ อ่อนน้อมถ่อมตน หลักความรู้-รัก-สามัคคี และเข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา ซึ่งเมื่อรู้เราก็จะเข้าใจสิ่งต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง เมื่อมีความรักเราจะเข้าถึงสิ่งนั้นได้อย่างถ่องแท้ และเมื่อมีความสามัคคีก็จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ขอฝากให้ลูกหลานเยาวชนรักษาเอกลักษณ์ชนชาติไทย เช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน ความซื่อสัตย์ การวางตัวให้เหมาะสมกับฐานะหน้าที่ พร้อมทั้งรักษาความสุภาพอ่อนโยนให้สม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ Social Network อย่างสร้างสรรค์ไม่ใส่ร้ายป้ายสีใคร โดยขอความร่วมมือลูกหลานนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการช่วยกันใช้ Social Network อย่างสร้างสรรค์ และขยายผลไปยังเพื่อนต่างสถาบันด้วย

สำหรับโครงการโรงเรียนคุณธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังขับเคลื่อนในสถานศึกษาทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานครนั้น ขอให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม เน้นการใช้คุณธรรมนำความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้บนพื้นฐานของความดี แล้วสิ่งดี ๆ จะตามมา

สุดท้ายนี้ นักศึกษาทุกท่านต้องมีไอดอลเป็นของตน เพื่อเป็นเข็มทิศชีวิตนำพาเราก้าวเดินไปสู่ทิศทางที่ถูก ไม่พลาดพลั้ง ไม่ผิดพลาด จากความตั้งใจอันดี ผู้ประสบความสำเร็จต้องไม่หลงลืมตัว เรื่องนี้สำคัญ ต้องอย่ามองข้าม ที่ทำให้คนสอบผ่านหรือสอบตกจากเรื่องนี้ แต่โดยข้อเท็จจริงคนมีอะไรดี ประพฤติดี มีความถูกต้อง เขาจะมองเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่เห่อเหิม ไม่ประกาศศักดาอะไร เพราะมองเป็นเรื่องที่คนดีมีคุณธรรมต้องกระทำกันทั้งสิ้น อยากให้ลูก ๆ หลาน ๆ เยาวชน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ยึดมั่นพระมหากรุณาธิคุณเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อนำพาความสำเร็จ ยังความเป็นสิริมงคลมาสู่ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และสถาบันการศึกษาที่เรารักและหวงแหน


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่น: ถ่ายภาพ
10/10/2560
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  525 ประชุม คกก.พัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ศักยภาพสูงจาก ตปท.
  509 ผลประชุม ก.พ.อ. 9/2560
  491 "ธีระเกียรติ" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่นครปฐมและพระนครศรีอยุธยา
  488 ศุภชัยฯ บรรยายความร่วมมือสานพลังประชารัฐ
  487 มหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  484 พบปะสนทนากับ นศ.เทคโนฯปทุมวัน
  482 พบปะสนทนากับ นศ.อุเทนถวาย
  473 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเมืองการศึกษาอมตะ ชลบุรี
  455 ผลประชุม ก.พ.อ. 8/2560
  450 พบปะสนทนากับนักเรียน สาธิต มศว ปทุมวัน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ